Meddržavne selitve po starostnih skupinah, državljanstvu in spolu, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z Select at least one value morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

SELITVE Select at least one value

Št. vrednosti 3 od tega izbranih

Išči

STAROSTNE SKUPINE

Št. vrednosti 20 od tega izbranih

Išči

LETO Select at least one value

Št. vrednosti 24 od tega izbranih

Išči

DRŽAVLJANSTVO

Št. vrednosti 3 od tega izbranih

Išči

SPOL

Št. vrednosti 3 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 2.000 vrstic in 250 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
23. 04. 2020
Kontaktna oseba
Barica Razpotnik, (01)2340-788, barica.razpotnik@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
ID tabele
05N1006
Podatkovna baza
SI-STAT
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
Za leto 2008 in naprej so podatki pripravljeni skladno z definicijo prebivalstva Slovenije, objavljeno leta 2008.
Do konca leta 2007 so podatki o odseljenih tujih državljanih ocena Statističnega urada Republike Slovenije.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
STAROSTNE SKUPINE
Starost je čas, ki je pretekel od rojstva osebe do opazovanega dogodka (selitve). Prikazana je v dopolnjenih letih starosti.
STAROSTNE SKUPINE
Povprečna starost
Povprečna starost oseb ob določenih dogodkih oziroma časovnih presekih je tehtana aritmetična sredina starosti določene skupine prebivalstva. Izračunavamo jo iz absolutnih podatkov. Pri izračunu upoštevamo kot uteži sredine starostnih razredov.