1. Osnovni podatki o umrlih po spolu, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  2. LETO: 1954, 1955, 1956, 1957, ..., 2019 (66)
  3. MERITVE: Umrli, Umrli na 1000 prebivalcev, Povprečna starost umrlih, Umrli dojenčki, Umrli dojenčki na 1000 živorojenih (5)


 2. Umrli dojenčki po starosti in spolu, Slovenija, 1960 in od 1977 naprej, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. MERITVE: Število umrlih, Število umrlih na 1000 živorojenih, (2)
  2. SPOL: Spol - SKUPAJ, Dečki, Deklice, (3)
  3. UMRLI DOJENČKI: Umrli dojenčki - SKUPAJ, Do 24 ur, 1-6 dni, 7-27 dni, ..., 2-11 mesecev (6)
  4. LETO: 1960, 1977, 1978, 1979, ..., 2019 (44)


 3. Umrli po starosti in spolu, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. STAROST: Starost - SKUPAJ, 0 let, 1 leto, 2 leti, ..., 100 + let (102)
  2. LETO: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2019 (40)
  3. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)


 4. Umrli po mesecih, Slovenija, 1960 in od 1977 naprej, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. LETO: 1960, 1977, 1978, 1979, ..., 2019 (44)
  2. MESEC: Umrli - SKUPAJ, Januar, Februar, Marec, ..., December (13)


 5. Umrli po dopolnjenem letu starosti, letu rojstva in spolu, Slovenija, 2019

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. DOPOLNJENO LETO STAROSTI / LETO ROJSTVA: Umrli - SKUPAJ, Starost 0 let, Starost 0 let, leto rojstva 2019, Starost 0 let, leto rojstva 2018, ..., Starost 100 let, leto rojstva 1918 ali prej (304)
  2. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)


 6. Umrli po starostnih skupinah in spolu, Slovenija, 1960 in od 1985 naprej, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. MERITVE: Število umrlih, Število umrlih na 1000 prebivalcev, (2)
  2. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  3. STAROSTNE SKUPINE: Starostne skupine - SKUPAJ, 0 let, 1-4 let, 5-9 let, ..., 85 + let (20)
  4. LETO: 1960, 1985, 1986, 1987, ..., 2019 (36)


 7. Umrli po starostnih skupinah, spolu in zakonskem stanu, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. LETO: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2019 (26)
  2. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  3. STAROSTNE SKUPINE: Starostne skupine - SKUPAJ, Pod 15 let, 15-19 let, 20-24 let, ..., 85 + let (17)
  4. ZAKONSKI STAN: Umrli - SKUPAJ, Samski/a, Poročen/a, Vdovec/Vdova, ..., Ni podatka (6)


 8. Umrli (15 let ali več) po starostnih skupinah, spolu in izobrazbi, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. LETO: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2019 (26)
  2. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  3. STAROSTNE SKUPINE: Starostne skupine - SKUPAJ, 15-19 let, 20-24 let, 25-29 let, ..., 85 + let (16)
  4. IZOBRAZBA: Umrli (15 + let) - SKUPAJ, Brez izobrazbe, nepopolna osnovnošolska, Osnovnošolska, Srednješolska, ..., Neznano (6)


 9. Umrli po dnevu smrti, Slovenija, mesečno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. MESEC: 2000M01, 2000M02, 2000M03, 2000M04, ..., 2020M07 (začasni podatki) (247)
  2. DAN V MESECU: Dan v mesecu - SKUPAJ, 1, 2, 3, ..., 31 (32)