Gostota naseljenosti in indeks feminitete, naselja, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z Select at least one value morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

OBČINA/NASELJE

Št. vrednosti 6.251 od tega izbranih

Išči

LETO Select at least one value

Št. vrednosti 9 od tega izbranih

Išči

MERITVE Select at least one value

Št. vrednosti 6 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 2.000 vrstic in 250 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
18. 11. 2019
Kontaktna oseba
Barica Razpotnik, (01)2340-788, barica.razpotnik@gov.si
Enota
število / km2 / prebivalci na km2 / indeks
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
ID tabele
05C5006
Podatkovna baza
SI-STAT
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
OBČINA/NASELJE
Pojasnila o teritorialnih spremembah občin: http://www.stat.si/dokument/5618/PojasnilaOteritorialnihSpremembahObcin.doc
Pojasnila o teritorialnih spremembah naselij: http://www.stat.si/dokument/5450/Pojasnila_o_spremembah_naselij.pdf
LETO
Stanje na 1.1.
LETO
2011
Podatke o prebivalstvu za stanje 1. 1. 2011 smo v Sloveniji pripravili tudi v skladu z Uredbo (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o popisih prebivalstva in stanovanj (Uradni list Evropske unije L 218/14, 13. avgust 2008).
MERITVE
Indeks feminitete
... Izračun manjka zaradi odsotnosti moških ali žensk ali premajhnega skupnega števila prebivalcev.
Površina teritorialne enote [km2]
Vsota zaradi zaokroževanja ni vedno enaka seštevku posameznih teritorialnih enot.
Gostota naseljenosti
Od 2019 dalje je tudi podatek za občine izračunan iz nezaokroženega podatka o površini in ni nujno enak izračunu iz zaokroženega podatka.
MERITVE
Indeks feminitete
Indeks feminitete opisuje razmerje med številom žensk in številom moških. Pove nam, koliko žensk na 100 moških prebiva na nekem območju.
Gostota naseljenosti
Gostota naseljenosti: število prebivalcev na kvadratni kilometer površine teritorialne enote.