1. Prebivalstvo po velikih in petletnih starostnih skupinah in spolu, upravne enote, Slovenija, polletno

    Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

    1. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
    2. UPRAVNA ENOTA: SLOVENIJA, Ajdovščina, Brežice, Celje, ..., Ruše (59)
    3. POLLETJE: 1998H1, 1998H2, 1999H1, 1999H2, ..., 2019H2 (44)
    4. STAROST: Starost - SKUPAJ, 0-14 let, 15-64 let, 65 + let, ..., 100 + let (25)