Število prebivalcev in naravno gibanje prebivalstva, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z Select at least one value morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

LETO Select at least one value

Št. vrednosti 97 od tega izbranih

Išči

MERITVE Select at least one value

Št. vrednosti 8 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 2.000 vrstic in 250 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
21. 06. 2019
Kontaktna oseba
Barica Razpotnik, (01)2340-788, barica.razpotnik@gov.si
Enota
Število, koeficienti
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
ID tabele
05A2010
Podatkovna baza
SI-STAT
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
- Metodološka pojasnila
- Metodološka pojasnila
MERITVE
Naravni prirast na 1.000 prebivalcev
Zaradi zaokroževanja stopnja naravnega prirasta ni vedno enaka razliki med koeficientoma živorojenih in umrlih na 1.000 prebivalcev.