Podatkovni portal SI-STAT Demografsko in socialno področje Seznam tabel

Umrli po dopolnjenem letu starosti, letu rojstva in spolu, Slovenija, 2016
Informacije Opombe
Za prikaz tabele izberite podatke, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora
DOPOLNJENO LETO STAROSTI / LETO ROJSTVA SPOL
Išči Začetek besede Išči Začetek besede
Povlecite za spremembo širine seznama Povlecite za spremembo širine seznama
Štev. vrednosti: 304. od tega izbranih: Štev. vrednosti: 3. od tega izbranih:
Izberi vse   Prekliči izbor Izberi vse   Prekliči izbor
   

    

Tabela je sestavljena iz 912 podatkovnih polj (304 vrstic in 3 stolpcev) Shrani celotno tabelo.

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 4000 vrstic in 220 stolpcev.
Število izbranih vrstic:     Število izbranih stolpcev:
Pri vseh obveznih dimenzijah (označenih z zvezdico ) morate izbrati vsaj eno vrednost!