Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Število vključenih v formalno izobraževanje na 1000 prebivalcev, po vrsti programa in statistični regiji stalnega prebivališča, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

ŠOLSKO LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 8 | izbranih:

Išči

STATISTIČNA REGIJA STALNEGA PREBIVALIŠČA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 13 | izbranih:

Išči

VRSTA PROGRAMA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 15 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
23. 05. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
Število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
STATISTIČNA REGIJA STALNEGA PREBIVALIŠČA
SLOVENIJA
Upoštevani tudi udeleženci z neznanim stalnim prebivališčem ali prebivališčem v tujini.