Podatkovni portal SI-STAT Okolje in naravni viri

Cene energentov, zaključene časovne serije Podatki v PC-Axis formatu