Podatkovni portal SI-STAT Okolje in naravni viri

Poraba energije in goriv v gospodinjstvih Podatki v PC-Axis formatu