Podatkovni portal SI-STAT Okolje in naravni viri

Poraba energije in goriv v gospodinjstvih - stara metodologija Podatki v PC-Axis formatu