Podatkovni portal SI-STAT Statistično področje

Število prebivalcev, statistične regije Podatki v PC-Axis formatu