Podatkovni portal SI-STAT Ekonomsko področje

Podjetja, ki so uvedla tehnološko inovacijo Podatki v PC-Axis formatu