Podatkovni portal SI-STAT Ekonomsko področje

Uporaba interneta v podjetjih v stiku z javno upravo (e-uprava) Podatki v PC-Axis formatu