Podatkovni portal SI-STAT Ekonomsko področje

Tuji turisti po mnenju o izdatkih in o splošnem vtisu o Sloveniji ter njihove ocene zadovoljstva po elementih turistične ponudbe Podatki v PC-Axis formatu