Podatkovni portal SI-STAT Demografsko in socialno področje

Aktivno prebivalstvo, mesečni podatki do decembra 2016 Podatki v PC-Axis formatu