Podatkovni portal SI-STAT Demografsko in socialno področje

Število prebivalcev, statistične regije Podatki v PC-Axis formatu