Poslovne tendence in mnenje potrošnikov (SKD 2008), Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z Select at least one value morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MESEC Select at least one value

Št. vrednosti 301 od tega izbranih

Išči

EKONOMSKI KAZALNIKI Select at least one value

Št. vrednosti 6 od tega izbranih

Išči

VRSTA PODATKA Select at least one value

Št. vrednosti 2 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 2.000 vrstic in 250 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
25. 05. 2020
Kontaktna oseba
Barbara Čertanec, (01) 2415 355, barbara.certanec@gov.si
Žiga Jevnikar, (01) 2340 792, ziga.jevnikar@gov.si
Branka Savičić Krstevski, (01) 2340 796, branka.savicic-krstevski@gov.si
Enota
ravnotežje v odstotnih točkah
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
ID tabele
2855901
Podatkovna baza
SI-STAT
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

Statistično raziskovanje sofinancira Evropska komisija.
Za objavljene podatke in besedila je odgovoren izključno Statistični urad Republike Slovenije in ne Evropska komisija.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
EKONOMSKI KAZALNIKI
Kazalnik gospodarske klime
je tehtani sintezni kazalnik. Sestavljajo ga:
- kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih - 40 %,
- kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih - 30 %,
- kazalnik zaupanja potrošnikov - 20 %,
- kazalnik zaupanja v trgovini na drobno - 5 %,
- kazalnik zaupanja v gradbeništvu - 5 %.
Kazalnik gospodarske klime
Do marca 2002 se je kazalnik gospodarske klime izračunaval le iz kazalnikov zaupanja v predelovalnih dejavnostih, trgovini na drobno in pri potrošnikih, od aprila 2002 pa se v izračun omenjenega kazalnika vključujeta še kazalnika zaupanja v gradbeništvu in storitvenih dejavnostih.
Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih
je povprečje ravnotežij na vprašanja o proizvodnih pričakovanjih, skupnih naročilih in zalogah (obrnjen predznak).
Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno
je povprečje ravnotežij na vprašanja o prodaji, pričakovani prodaji in zalogah (obrnjen predznak).
Kazalnik zaupanja potrošnikov
je povprečje ravnotežij na vprašanja o pričakovanem finančnem stanju v gospodinjstvu, o pričakovani gospodarski situaciji v državi, o pričakovani brezposelnosti in o varčevanju v gospodinjstvu v naslednjih 12 mesecih.
Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih
je povprečje ravnotežij na vprašanja o poslovnem položaju ter sedanjem in pričakovanem povpraševanju po storitvah.
Kazalnik zaupanja v gradbeništvu
je povprečje ravnotežij na vprašanji o sedanjih skupnih naročilih in pričakovanem zaposlovanju.