1. Priključki na fiksni lokaciji po statusu uporabnika in po vrsti priključka, Slovenija, četrtletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. VRSTA PRIKLJUČKA: Število priključkov - SKUPAJ, ..Število priključkov PSTN, ..Število priključkov PSTN Centrex, ..Število priključkov ISDN BA, ..., ..Število priključkov VoIP (7)
  2. ČETRTLETJE: 2007Q1, 2007Q2, 2007Q3, 2007Q4, ..., 2020Q1 (53)
  3. STATUS UPORABNIKA: Status uporabnika - SKUPAJ, Gospodinjstva, Poslovni uporabniki, (3)


 2. Odhodni klici s fiksne lokacije po statusu uporabnika in po vrsti omrežja, Slovenija, četrtletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. VRSTA OMREŽJA FIKSNEGA KLICA: Število odhodnih klicev s fiksne lokacije (1000) - SKUPAJ, ..Število odhodnih klicev do ponudnikov klicnega dostopa do interneta (1000), ..Število odhodnih klicev v lastnem fiksnem omrežju (1000), ..Število odhodnih klicev iz fiksnega v druga fiksna omrežja (1000), ..., ..Število odhodnih klicev iz fiksnega v mednarodna omrežja (1000) (6)
  2. ČETRTLETJE: 2007Q1, 2007Q2, 2007Q3, 2007Q4, ..., 2020Q1 (53)
  3. STATUS UPORABNIKA: Status uporabnika - SKUPAJ, Zasebni uporabniki, Poslovni uporabniki, (3)


 3. Odhodni promet s fiksne lokacije po statusu uporabnika in po vrsti omrežja, Slovenija, četrtletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. VRSTA OMREŽJA FIKSNEGA PROMETA: Odhodni promet s fiksne lokacije (1000 minut) - SKUPAJ, ..Odhodni promet do ponudnikov klicnega dostopa do interneta (1000 minut), ..Odhodni promet v lastnem fiksnem omrežju (1000 minut), ..Odhodni promet iz fiksnega v druga fiksna omrežja (1000 minut), ..., ..Odhodni promet iz fiksnega v mednarodna omrežja (1000 minut) (6)
  2. ČETRTLETJE: 2007Q1, 2007Q2, 2007Q3, 2007Q4, ..., 2020Q1 (53)
  3. STATUS UPORABNIKA: Status uporabnika - SKUPAJ, Zasebni uporabniki, Poslovni uporabniki, (3)


 4. Uporabniki mobilnega omrežja po statusu uporabnika in po vrsti uporabnika, Slovenija, četrtletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. VRSTA UPORABNIKA: Število uporabnikov mobilnega omrežja - SKUPAJ, ..Število predplačnikov mobilnega omrežja, ..Število naročnikov mobilnega omrežja, (3)
  2. ČETRTLETJE: 2007Q1, 2007Q2, 2007Q3, 2007Q4, ..., 2020Q1 (53)
  3. STATUS UPORABNIKA: Status uporabnika - SKUPAJ, Zasebni uporabniki, Poslovni uporabniki, (3)


 5. Odhodni klici iz mobilnega omrežja po statusu uporabnika in po vrsti omrežja, Slovenija, četrtletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. VRSTA OMREŽJA MOBILNEGA KLICA: Število odhodnih klicev iz mobilnega omrežja (1000) - SKUPAJ, ..Število odhodnih klicev v lastnem mobilnem omrežju (1000), ..Število odhodnih klicev iz mobilnega v druga mobilna omrežja (1000), ..Število odhodnih klicev iz mobilnega v fiksna omrežja (1000), ..Število odhodnih klicev iz mobilnega v mednarodna omrežja (1000) (5)
  2. ČETRTLETJE: 2007Q1, 2007Q2, 2007Q3, 2007Q4, ..., 2020Q1 (53)
  3. STATUS UPORABNIKA: Status uporabnika - SKUPAJ, Zasebni uporabniki, Poslovni uporabniki, (3)


 6. Odhodni promet iz mobilnega omrežja po statusu uporabnika in po vrsti omrežja, Slovenija, četrtletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. VRSTA OMREŽJA MOBILNEGA PROMETA: Odhodni promet iz mobilnega omrežja (1000 minut) - SKUPAJ, ..Odhodni promet v lastnem mobilnem omrežju (1000 minut), ..Odhodni promet iz mobilnega v druga mobilna omrežja (1000 minut), ..Odhodni promet iz mobilnega v fiksna omrežja (1000 minut), ..Odhodni promet iz mobilnega v mednarodna omrežja (1000 minut) (5)
  2. ČETRTLETJE: 2007Q1, 2007Q2, 2007Q3, 2007Q4, ..., 2020Q1 (53)
  3. STATUS UPORABNIKA: Status uporabnika - SKUPAJ, Zasebni uporabniki, Poslovni uporabniki, (3)


 7. Podatkovne storitve po statusu uporabnika in po vrsti storitve, Slovenija, četrtletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. VRSTA PODATKOVNE STORITVE: Število poslanih SMS sporočil, Število poslanih MMS sporočil, Prenos podatkov na mobilnem širokopasovnem dostopu (GB), (3)
  2. ČETRTLETJE: 2007Q1, 2007Q2, 2007Q3, 2007Q4, ..., 2020Q1 (53)
  3. STATUS UPORABNIKA: Status uporabnika - SKUPAJ, Zasebni uporabniki, Poslovni uporabniki, (3)


 8. Mednarodno gostovanje po vrsti storitve, Slovenija, četrtletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. VRSTA STORITVE GOSTOVANJA: Odhodni promet gostujočih uporabnikov v omrežjih tujih operaterjev (1000 minut), Dohodni promet h gostujočim uporabnikom v omrežjih tujih operaterjev (1000 minut), Število poslanih SMS sporočil gostujočih uporabnikov v omrežjih tujih operaterjev (1000), Število poslanih MMS sporočil gostujočih uporabnikov v omrežjih tujih operaterjev (1000), ..., Število poslanih SMS sporočil gostujočih uporabnikov v omrežjih slovenskih operaterjev (1000) (7)
  2. ČETRTLETJE: 2007Q1, 2007Q2, 2007Q3, 2007Q4, ..., 2020Q1 (53)


 9. Dostop do interneta po statusu uporabnika in po vrsti dostopa, Slovenija, četrtletno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. VRSTA DOSTOPA: Število širokopasovnih priključkov - SKUPAJ, ..Število priključkov xDSL, ..Število priključkov prek kabelskega modema, ..Število priključkov optičnega dostopa, ..., Število priključkov klicnega (ozkopasovnega) dostopa do interneta (6)
  2. ČETRTLETJE: 2007Q1, 2007Q2, 2007Q3, 2007Q4, ..., 2020Q1 (53)
  3. STATUS UPORABNIKA: Status uporabnika - SKUPAJ, Gospodinjstva, Poslovni uporabniki, (3)