1. Indeksi cen življenjskih potrebščin po klasifikaciji ECOICOP, Slovenija, mesečno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. ŽIVLJENJSKE POTREBŠČINE: SKUPAJ, 01 HRANA IN BREZALKOHOLNE PIJAČE, 01.1 Hrana, 01.1.1 Kruh in izdelki iz žit, ..., Storitve brez dejanskih najemnin in storitev za vzdrževanje in popravilo stanovanja (409)
  2. MESEC: 2000M01, 2000M02, 2000M03, 2000M04, ..., 2020M08 (248)
  3. MERITVE: Struktura (%), Mesec / december prejšnjega leta, Mesec / prejšnji mesec, Mesec / isti mesec prejšnjega leta, ..., Povprečna 12-mesečna rast (8)


 2. Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. LETO: 2019, 2018, 2017, 2016, ..., 1953 (67)
  2. INDEKSI: Povprečje leta / povprečje prejšnjega leta, December leta / december prejšnjega leta, (2)


 3. Indeksi cen življenjskih potrebščin in letne stopnje rasti cen po glavnih skupinah, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. MERITVE: Letne stopnje rasti cen (%), Povprečne letne stopnje rasti cen (%), Indeks cen življenjskih potrebščin (Leto / povprečje leta 2015), (3)
  2. SKUPINE: SKUPAJ, 01 Hrana in brezalkoholne pijače, 02 Alkoholne pijače in tobak, 03 Oblačila in obutev, ..., Storitve (15)
  3. LETO: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)