Delovno aktivno prebivalstvo v javnem in zasebnem sektorju po doseženi izobrazbi in spolu, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z Select at least one value morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

SPOL

Št. vrednosti 3 od tega izbranih

Išči

DOSEŽENA IZOBRAZBA

Št. vrednosti 5 od tega izbranih

Išči

LETO Select at least one value

Št. vrednosti 14 od tega izbranih

Išči

SEKTOR

Št. vrednosti 5 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 2.000 vrstic in 250 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
4. 05. 2020
Kontaktna oseba
Oddelek za statistiko dela
Jerneja Čuk, tel.: +386 (0)1 2340 566, e-pošta: jerneja.cuk@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
ID tabele
0764703
Podatkovna baza
SI-STAT
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
Zaradi metodologije preračuna števila kmetov in pripisa strukturnih podatkov kmetom za nazaj so do leta 2008 možna rahla odstopanja v številu od že objavljenih mesečnih podatkov o delovno aktivnem prebivalstvu.
Zaradi zaokroževanja na cela števila pri izračunu števila kmetov se vsote ne ujemajo vedno.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
DOSEŽENA IZOBRAZBA
V letu 2009 je prelom glede na predhodna leta v časovni vrsti izkazanih podatkov o doseženi izobrazbi delovno aktivnih oseb (glej Metodološka pojasnila).
LETO
stanje na 31. 12.
SEKTOR
Sprememba števila delovno aktivnih v sektorju država je posledica tudi prerazvrstitev poslovnih subjektov po Standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev (SKIS). Prerazvrstitve so v zapisnikih sej Komisije SKIS na spletnem naslovu: http://www.stat.si/tema_ekonomsko_nacionalni_skis.asp.