Delovne migracije - izbrani kazalniki, kohezijski regiji, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z Select at least one value morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

KOHEZIJSKA REGIJA

Št. vrednosti 3 od tega izbranih

Išči

LETO Select at least one value

Št. vrednosti 11 od tega izbranih

Išči

KAZALNIK Select at least one value

Št. vrednosti 9 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 2.000 vrstic in 250 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
4. 05. 2020
Kontaktna oseba
Nuška Brnot, +386 [0]1 2340 818, nuska.brnot@gov.si
Enota
število, delež, indeks
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
ID tabele
0772760
Podatkovna baza
SI-STAT
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
KOHEZIJSKA REGIJA
Podatki so teritorialno razvrščeni po Klasifikaciji statističnih teritorialnih enot v Evropski uniji [The Classification of Territorial Units for Statistics] – NUTS opis in pojasnila, raven NUTS 2.