1. Število delovno aktivnega prebivalstva po spolu, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  2. AKTIVNO PREBIVALSTVO: 1 Delovno aktivno prebivalstvo - SKUPAJ, 11 Zaposlene osebe - SKUPAJ, 111 Zaposlene osebe pri pravnih osebah, 112 Zaposlene osebe pri fizičnih osebah, ..., 123 Samozaposlene osebe - kmetje (8)
  3. LETO: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)


 2. Delovno aktivno prebivalstvo po dejavnostih (SKD 2008), Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SKD DEJAVNOST: SKD dejavnost - SKUPAJ, A KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO, A01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve, A02 Gozdarstvo, ..., U99 Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles (110)
  2. DELOVNO AKTIVNO PREBIVALSTVO: 1 Delovno aktivno prebivalstvo - SKUPAJ, 11 Zaposlene osebe - SKUPAJ, 111 Zaposlene osebe pri pravnih osebah, 112 Zaposlene osebe pri fizičnih osebah, ..., 123 Samozaposlene osebe - kmetje (7)
  3. LETO: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)


 3. Delovno aktivno prebivalstvo (brez kmetov) po skupinah državljanstva, dejavnostih (SKD 2008) in spolu, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  2. SKD DEJAVNOST: SKD dejavnost - SKUPAJ, A KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO, B RUDARSTVO, C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI, ..., U DEJAVNOST EKSTERITORIALNIH ORGANIZACIJ IN TELES (22)
  3. LETO: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  4. SKUPINA DRŽAVLJANSTEV: 1 Delovno aktivno prebivalstvo - SKUPAJ, 11 Slovenci - SKUPAJ, 12 Tujci - SKUPAJ, 121 Tujci - Evropska unija, 122 Tujci - Druge države (5)


 4. Število delovno aktivnega prebivalstva po kohezijskih in statističnih regijah delovnega mesta, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. KOHEZIJSKA / STATISTIČNA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Pomurska, Podravska, ..., Obalno-kraška (15)
  2. DELOVNO AKTIVNO PREBIVALSTVO: 1 Delovno aktivno prebivalstvo - SKUPAJ, 11 Zaposlene osebe - SKUPAJ, 12 Samozaposlene osebe - SKUPAJ, 120 Samozaposlene osebe brez kmetov, 123 Samozaposlene osebe - kmetje (5)
  3. LETO: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)


 5. Delovno aktivno prebivalstvo po občinah delovnega mesta, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. OBČINE: SLOVENIJA, Ajdovščina, Ankaran/Ancarano, Apače, ..., Žužemberk (213)
  2. LETO: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  3. DELOVNO AKTIVNO PREBIVALSTVO: 1 Delovno aktivno prebivalstvo - SKUPAJ, 11 Zaposlene osebe - SKUPAJ, 12 Samozaposlene osebe - SKUPAJ, 120 Samozaposlene osebe brez kmetov, 123 Samozaposlene osebe - kmetje (5)


 6. Delovno aktivno prebivalstvo v javnem in zasebnem sektorju po spolu, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  2. SEKTOR: Javni in zasebni sektor - SKUPAJ, Javni sektor - SKUPAJ, Javni sektor - sektor država, Javni sektor - javne družbe, Zasebni sektor - SKUPAJ (5)
  3. LETO: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)


 7. Delovno aktivno prebivalstvo po kohezijskih in statističnih regijah prebivališča in spolu, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. KOHEZIJSKA / STATISTIČNA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Pomurska, Podravska, ..., Obalno-kraška (15)
  2. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  3. LETO: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  4. MERITVE: 2 Delovno aktivno prebivalstvo po prebivališču - SKUPAJ, (1)


 8. Delovno aktivno prebivalstvo po občinah prebivališča in spolu, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. OBČINE: SLOVENIJA, Ajdovščina, Ankaran/Ancarano, Apače, ..., Žužemberk (213)
  2. SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske, (3)
  3. LETO: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  4. MERITVE: 2 Delovno aktivno prebivalstvo po prebivališču - SKUPAJ, (1)


 9. Delovno aktivno prebivalstvo po starostnih skupinah, kohezijskih in statističnih regijah prebivališča, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. MERITVE: Delovno aktivno prebivalstvo - SKUPAJ, (1)
  2. KOHEZIJSKA / STATISTIČNA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Pomurska, Podravska, ..., Obalno-kraška (15)
  3. LETO: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  4. STAROSTNI RAZRED: 15-24, 25-29, 30-34, 35-39, ..., 60+ (9)


 10. Delovno aktivno prebivalstvo po starostnih skupinah in občinah prebivališča, Slovenija, letno

  Izberi podatke: Shrani celotno tabelo v px format:

  1. MERITVE: Delovno aktivno prebivalstvo - SKUPAJ, (1)
  2. OBČINE: SLOVENIJA, Ajdovščina, Ankaran/Ancarano, Apače, ..., Žužemberk (213)
  3. LETO: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  4. STAROSTNI RAZRED: 15-24, 25-29, 30-34, 35-39, ..., 60+ (9)