Seznam strukturnih sprememb v podatkovni bazi

Napovedane spremembe

Ni napovedanih sprememb


Prejšnje spremembe

Datum spremembe Področje Opis spremembe
26. 5. 2023 Tabela 1450710S se ne posodablja več z novimi časovnimi točkami, zamenja jo nova tabela 1450711S.
26. 5. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0886803S, 0886804S, 0886805S, 0886806S.
26. 5. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0886903S, 0886904S, 0886905S, 0886906S.
26. 5. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0887004, 0887005, 0887006.
26. 5. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0887103S, 0887104S, 0887105S, 0887106S.
26. 5. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0887203S, 0887204S, 0887205S, 0887206S.
26. 5. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0888901, 0888902, 0888903, 0888904, 0888905, 0888906.
26. 5. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0887303S, 0887304S, 0887305S, 0887306S.
24. 5. 2023 Tabeli 05U3013 in 05U3015S se ne posodabljata več z novimi časovnimi točkami, zamenjata ju novi tabeli 05U3017S in 05U3019S.
18. 5. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0888501S, 0888601S, 0888701S, 0888801S.
17. 5. 2023 V tabelah 2282010S, 2282015S znotraj dimenzije RAZRED VOZILA dodane nove kategorije 7 Avtobusi in miniavtobusi (M3, M2), 7.1 Avtobusi in miniavtobusi – mestni (M3, M2), 7.2 Avtobusi in miniavtobusi – medkrajevni in mednarodni (M3, M2).
5. 5. 2023 Novi tabeli v podatkovni bazi SiStat: 2188301S, 2188302S.
26. 4. 2023 Tabela 0953239S se ne objavlja več v podatkovni bazi SiStat, zamenja jo nova tabela 0953240S.
24. 4. 2023 V tabelah 1700105S, 1700106S, 1700107S znotraj dimenzije SKD DEJAVNOST dodana nova kategorija 19 Proizvodnja koksa in naftnih derivatov.
24. 4. 2023 V tabelah 1706209S, 1706210S znotraj dimenzije SKD DEJAVNOST dodana nova kategorija 19 Proizvodnja koksa in naftnih derivatov.
20. 4. 2023 V tabeli 2775201S znotraj dimenzije KAZALNIKI dodane nove kategorije Bruto zaloga fosforja (kg/ha), OVE električna energija (%), OVE ogrevanje in ohlajanje (%), OVE transport (%), Emisije CO2 v letalskem prometu (kg/prebivalca), Emisije CO2 v cestnem prometu (kg/prebivalca), … od tega emisije CO2 v osebnem cestnem prometu (kg/prebivalca). V tabeli 2775202S znotraj dimenzije KAZALNIKI dodane nove kategorije Izkoriščeni domači viri po sestavi – biomasa (%), Izkoriščeni domači viri po sestavi – nekovinski minerali (%), Izkoriščeni domači viri po sestavi – fosilne energetske surovine (%).
14. 4. 2023 V tabeli 2221901S znotraj dimenzije DRŽAVA PRIHODA/ODHODA LETAL dodana nova kategorija Zelenortski otoki.
6. 4. 2023 V tabeli 2222111S dodana nova dimenzija MERITVE.
31. 3. 2023 V tabeli 0314910S znotraj dimenzije TRANSAKCIJE dodane nove kategorije D11PAY Plače, D12PAY Socialni prispevki delodajalcev, D51REC Davki na dohodek, prihodki, D59REC Drugi tekoči davki, prihodki, ..od tega D62PAY COFOG 10.2 Starost, ..od tega D62PAY COFOG 10.3 Preživeli družinski člani, ..od tega D62PAY COFOG 10.5 Brezposelnost. V tabeli 0314910S znotraj dimenzije TRANSAKCIJE izbrisani kategoriji PTC Skupaj plačljivi davčni odbitki, ..od tega TC Plačljivi davčni odbitki, ki presegajo davkoplačevalčevo obveznost. V tabeli 0314983S znotraj dimenzije KATEGORIJA dodana nova kategorija Dolg, stanje konec četrtletja.
31. 3. 2023 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 0314986.
31. 3. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0788201S, 0788202S, 0788203S, 0788204S, 0788205S.
31. 3. 2023 Tabela H286S se ne objavlja več v podatkovni bazi SiStat, podatki so v tabeli 0314905S. Tabela H243S se ne objavlja več v podatkovni bazi SiStat, podatki so v tabeli 0314910S. Tabela H244S se ne objavlja več v podatkovni bazi SiStat, podatki so v tabeli 0314984S. Tabela H246S se ne objavlja več v podatkovni bazi SiStat, podatki so v tabeli 0314983S.
30. 3. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0887601S, 0887602S.
30. 3. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0887701S, 0887702S.
30. 3. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0888001S, 0888002S, 0888003S, 0888004S, 0888005S.
30. 3. 2023 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 0888101S.
30. 3. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0711314S, 0711315S.
30. 3. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0782543S, 0782551S, 0782552S, 0782553S, 0782554S, 0782555S, 0782556S, 0782557S, 0782558S, 0782559S, 0782560S, 0782561S
14. 3. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0886901, 0886902.
14. 3. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0887001, 0887002, 0887003.
14. 3. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0887101S, 0887102S.
14. 3. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0887201S, 0887202S.
14. 3. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0887301S, 0887302S.
10. 3. 2023 Tabela 1701107S se ne objavlja več v podatkovni bazi SiStat, zamenja jo nova tabela 1701109S.
2. 3. 2023 V tabeli 2364150S so v dimenziji STATISTIČNA REGIJA zamenjane vse šifre kategorij.
24. 2. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0886701S, 0886702S, 0886703S, 0886704S, 0886705S.
22. 2. 2023 Tabele 2281141S, 2281142S, 2281143S, 2281144S, 2281151S, 2281152S, 2281153S, 2281154S se ne objavljajo več v podatkovni bazi SiStat, zamenjajo jih nove tabele 2281145S, 2281147S, 2281148S, 2281149S, 2281155S, 2281157S, 2281158S, 2281159S.
22. 2. 2023 V tabeli 2281146S so v dimenziji STATISTIČNA REGIJA zamenjane vse šifre kategorij.
22. 2. 2023 V tabelah 2281261S, 2281262S, 2281264S, 2281265S, 2281266S, 2281267S, 2281268S so v dimenziji STATISTIČNA REGIJA zamenjane vse šifre kategorij.
22. 2. 2023 V tabelah 2281321S, 2281322S, 2281323S, 2281361S, 2281362S so v dimenziji STATISTIČNA REGIJA zamenjane vse šifre kategorij.
22. 2. 2023 V tabelah 2281431S, 2281432S, 2281433S, 2281461S, 2281462S. so v dimenziji STATISTIČNA REGIJA zamenjane vse šifre kategorij.
22. 2. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0701001S, 0701002S, 0701003S, 0701004S.
16. 2. 2023 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 0775342S.
16. 2. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0765507S, 0765508S, 0765509S, 0765510S, 0765511S, 0765512S, 0765513S.
27. 1. 2023 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 1502411S.
20. 1. 2023 V tabeli 1430910S znotraj dimenzije KAZALNIK dodani novi kategoriji Število gazel, Število zaposlenih v gazelah in zamenjane vse šifre kategorij. Znotraj dimenzije SKD DEJAVNOST dodane nove kategorije s področja izobraževanja (P), zdravstva in socialnega varstva (Q), kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnosti (R) ter oddelek druge storitvene dejavnosti (S96).
10. 1. 2023 V tabeli 2367007S znotraj dimenzije VRSTA ZAPOSLITVE dodana nova kategorija Vrsta pogodbe ni znana.
10. 1. 2023 V tabeli 2367016S so v dimenziji REGIJA PREJŠNJEGA ZAČASNEGA BIVANJA zamenjane vse šifre kategorij.
10. 1. 2023 V tabelah 2367001S, 2367002S, 2367003S, 2367004S, 2367007S, 2367008S, 2367009S, 2367010S, 2367011S, 2367013S, 2367014S, 2367016S zamenjane šifre kategorij.
6. 1. 2023 V tabeli 0411005S znotraj dimenzije IZDELKI IN STORITVE dodani novi kategoriji Mednarodni telefonski pogovori, povprečje cen, min. pogovora, Pametna športna ura (kos).