Seznam strukturnih sprememb v podatkovni bazi

Napovedane spremembe

Ni napovedanih sprememb


Prejšnje spremembe

Datum spremembe Področje Opis spremembe
27. 1. 2023 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 1502411S.
20. 1. 2023 V tabeli 1430910S znotraj dimenzije KAZALNIK dodani novi kategoriji Število gazel, Število zaposlenih v gazelah in zamenjane vse šifre kategorij. Znotraj dimenzije SKD DEJAVNOST dodane nove kategorije s področja izobraževanja (P), zdravstva in socialnega varstva (Q), kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnosti (R) ter oddelek druge storitvene dejavnosti (S96).
10. 1. 2023 V tabeli 2367007S znotraj dimenzije VRSTA ZAPOSLITVE dodana nova kategorija Vrsta pogodbe ni znana.
10. 1. 2023 V tabeli 2367016S so v dimenziji REGIJA PREJŠNJEGA ZAČASNEGA BIVANJA zamenjane vse šifre kategorij.
10. 1. 2023 V tabelah 2367001S, 2367002S, 2367003S, 2367004S, 2367007S, 2367008S, 2367009S, 2367010S, 2367011S, 2367013S, 2367014S, 2367016S zamenjane šifre kategorij.
6. 1. 2023 V tabeli 0411005S znotraj dimenzije IZDELKI IN STORITVE dodani novi kategoriji Mednarodni telefonski pogovori, povprečje cen, min. pogovora, Pametna športna ura (kos).