Seznam strukturnih sprememb v podatkovni bazi

Napovedane spremembe

Ni napovedanih sprememb


Prejšnje spremembe

Datum spremembe Področje Opis spremembe
30. 6. 2022 Tabela 1450403S se ne posodablja več z novimi časovnimi točkami, zamenja jo nova tabela 1450404S.
30. 6. 2022 Tabeli 1450630S, 1450631S se ne posodabljata več z novimi časovnimi točkami, zamenja ju nova tabela 1450632S.
30. 6. 2022 Tabela 1427900S se ne posodablja več z novimi časovnimi točkami, zamenja jo nova tabela 1450404S.
27. 6. 2022 Novi tabeli v podatkovni bazi SiStat: 1817607S, 1817608S.
23. 6. 2022 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 05J1043S.
23. 6. 2022 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 05L1023S
23. 6. 2022 V tabelah 05L2012S in 05L2004S znotraj dimenzije MERITVE dodana kategorija Umrli.
23. 6. 2022 V tabeli 05J1027S znotraj dimenzije IZOBRAZBA MATERE dodani kategoriji Osnovnošolska ali nižja - skupaj, Višješolska in visokošolska - skupaj.
22. 6. 2022 V tabeli 0871206S so znotraj dimenzije LETO IZGRADNJE izbrisane kategorije Leto izgradnje - 2001–2005, Leto izgradnje - 2006–2010, Leto izgradnje - 2011–2015 in Leto izgradnje - 2016–2020. Dodani sta novi kategoriji: Leto izgradnje - 2001–2010 in Leto izgradnje - 2011–2020.
22. 6. 2022 V tabeli 0861104S so znotraj dimenzije ŠTEVILO OSEB izbrisane kategorije 5 oseb, 6 oseb in 7 oseb ali več. Dodana je nova kategorija: 5 oseb ali več.
21. 6. 2022 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 1706040S.
21. 6. 2022 Tabela 1706001S se ne posodablja več z novimi časovnimi točkami, zamenja jo nova tabela 1706002S.
16. 6. 2022 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 0700942S.
15. 6. 2022 V tabelah 0724601S, 0724602S, 0724603S, 0724604S, 0724605S sta znotraj dimenzije DELOVNI ČAS dodani novi kategoriji Ure odsotnosti zaradi ukrepa napotitve na začasno čakanje na delo (%) in Ure odsotnosti zaradi ukrepa delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa (%).
10. 6. 2022 V tabelah H205S, H206S je znotraj dimenzije KMETIJSKI PROIZVOD dodana nova kategorija Sadje.
9. 6. 2022 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 05M3023S.
25. 5. 2022 V tabelah 1700102S, 1700105S, 1912002S, 1912004S, 2007402S, 2007404S, 2012102S, 2012104S je znotraj dimenzije MERITVE dodana nova kategorija Negotovost.