Seznam strukturnih sprememb v podatkovni bazi

Napovedane spremembe

Datum spremembe Področje Opis spremembe
6. 10. 2022 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 2983611S, 2983612S, 2983613S, 2983614S, 2983615S.
6. 10. 2022 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 2982141S, 2982142S, 2982143S, 2982144S, 2982145S, 2982146S, 2982147S, 2982148S, 2982149S, 2982150S, 2982151S, 2982152S.
6. 10. 2022 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 2965215S, 2965216S.
6. 10. 2022 Novi tabeli v podatkovni bazi SiStat: 2965707S.
6. 10. 2022 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 2986001S, 2986002S, 2986003S, 2986004S, 2986005S, 2986006S.
6. 10. 2022 Novi tabeli v podatkovni bazi SiStat: 1817609S, 1817610S.


Prejšnje spremembe

Datum spremembe Področje Opis spremembe
3. 10. 2022 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0985901S, 0985902S, 0985903S, 0985904S, 0985905S, 0985906S.
27. 9. 2022 V tabelah 2771102S, 2771103S, 2771104S, 2771105S, 2771106S je znotraj dimenzije DEJAVNOST dodana nova kategorija Nerezidenti.
23. 9. 2022 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 2357987S, 2357988S, 2357989S, 2357990S, 2357991S, 2357992S.
23. 9. 2022 V tabeli 2357940, znotraj dimenzije INOVACIJSKA DEJAVNOST dodana kategorija Zaključene inovacijske dejavnosti, ne glede na to ali je inovacija dana na trg ali v uporabo ali še ne.
15. 9. 2022 Novi tabeli v podatkovni bazi SiStat: 0711346S, 0711347S.
13. 9. 2022 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 2281110S.
13. 9. 2022 Tabele 2281101S, 2281103S, 2281105S, 2281107S se ne objavljajo več v podatkovni bazi SiStat, zamenjajo jih nove tabele 2281102S, 2281104S, 2281106S, 2281108S.
13. 9. 2022 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 2281931S, 2281932S, 2281933S, 2281941S, 2281942S, 2281943S, 2281945S.
31. 8. 2022 Novi tabeli v podatkovni bazi SiStat: 1514506S, 1514507S.
22. 7. 2022 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 05A1003S.
21. 7. 2022 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 1516112S, 1516113S, 1516114S, 1516115S, 1516116S, 1516117S, 1516118S.
21. 7. 2022 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 1585701S, 1585702S, 1585703S,1585704S, 1585705S, 1585706S.
7. 7. 2022 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0867443S, 0867444S, 0867445S, 0867447S.
7. 7. 2022 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0867647S, 0867648S, 0867649S, 0867653S, 0867654S, 0867655S, 0867656S.
30. 6. 2022 Tabela 1450403S se ne posodablja več z novimi časovnimi točkami, zamenja jo nova tabela 1450404S.
30. 6. 2022 Tabeli 1450630S, 1450631S se ne posodabljata več z novimi časovnimi točkami, zamenja ju nova tabela 1450632S.
30. 6. 2022 Tabela 1427900S se ne posodablja več z novimi časovnimi točkami, zamenja jo nova tabela 1450404S.
27. 6. 2022 Novi tabeli v podatkovni bazi SiStat: 1817607S, 1817608S.
23. 6. 2022 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 05J1043S.
23. 6. 2022 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 05L1023S
23. 6. 2022 V tabelah 05L2012S in 05L2004S znotraj dimenzije MERITVE dodana kategorija Umrli.
23. 6. 2022 V tabeli 05J1027S znotraj dimenzije IZOBRAZBA MATERE dodani kategoriji Osnovnošolska ali nižja - skupaj, Višješolska in visokošolska - skupaj.
22. 6. 2022 V tabeli 0871206S so znotraj dimenzije LETO IZGRADNJE izbrisane kategorije Leto izgradnje - 2001–2005, Leto izgradnje - 2006–2010, Leto izgradnje - 2011–2015 in Leto izgradnje - 2016–2020. Dodani sta novi kategoriji: Leto izgradnje - 2001–2010 in Leto izgradnje - 2011–2020.
22. 6. 2022 V tabeli 0861104S so znotraj dimenzije ŠTEVILO OSEB izbrisane kategorije 5 oseb, 6 oseb in 7 oseb ali več. Dodana je nova kategorija: 5 oseb ali več.
21. 6. 2022 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 1706040S.
21. 6. 2022 Tabela 1706001S se ne posodablja več z novimi časovnimi točkami, zamenja jo nova tabela 1706002S.
16. 6. 2022 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 0700942S.
15. 6. 2022 V tabelah 0724601S, 0724602S, 0724603S, 0724604S, 0724605S sta znotraj dimenzije DELOVNI ČAS dodani novi kategoriji Ure odsotnosti zaradi ukrepa napotitve na začasno čakanje na delo (%) in Ure odsotnosti zaradi ukrepa delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa (%).
10. 6. 2022 V tabelah H205S, H206S je znotraj dimenzije KMETIJSKI PROIZVOD dodana nova kategorija Sadje.
9. 6. 2022 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 05M3023S.
25. 5. 2022 V tabelah 1700102S, 1700105S, 1912002S, 1912004S, 2007402S, 2007404S, 2012102S, 2012104S je znotraj dimenzije MERITVE dodana nova kategorija Negotovost.