Seznam strukturnih sprememb v podatkovni bazi

Napovedane spremembe

Datum spremembe Področje Opis spremembe
21. 6. 2024 Tabele 0701011S, 0701021S, 0701031S, 0701041S, 0701051S, 0701052S, 0701053S, 0701054S, 0701055S, 0701060S, 0701068S, 0701098S, 0701099S se ne posodabljajo več z novimi časovnimi točkami. Zamenjajo jih nove tabele 0701007S, 0701008S, 0701009S, 0701010S, 0701012S, 0701013S, 0701014S, 0701015S, 0701016S, 0701017S, 0701019S, 0701020S. V tabeli H284S so v dimenziji MESEC [KUMULATIVA] zamenjane šifre.
19. 6. 2024 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0457305S, 0457306S.


Prejšnje spremembe

Datum spremembe Področje Opis spremembe
14. 6. 2024 Tabela 1957611S se ne posodablja več z novimi časovnimi točkami, zamenja jo nova tabela 1957601S.
10. 6. 2024 V tabeli 3025105S znotraj dimenzije SKD DEJAVNOST izbrisana kategorija Ni podatka.
10. 6. 2024 Tabela 05M3024S se ne posodablja več z novimi časovnimi točkami, zamenja jo nova tabela 05M3025S.
10. 6. 2024 Tabela 05M5001S se ne posodablja več z novimi časovnimi točkami, podatke sedaj lahko najdete v tabeli 05M1002S. V tabeli 05M1002S znotraj dimenzije MERITVE dodane nove kategorije Sklenitve zakonskih zvez - med moškim in žensko, Sklenitve zakonskih zvez - med moškima, Sklenitve zakonskih zvez - med ženskama.
4. 6. 2024 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 2706319S, 2706320S, 2706321S, 2706322S.
31. 5. 2024 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 2170219S, 2170220S.
31. 5. 2024 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 2170406S.
28. 5. 2024 Tabela 0953286S se ne objavlja več v podatkovni bazi SiStat, podatke sedaj lahko najdete v tabeli 0953288S.
27. 5. 2024 V tabelah 1912002S, 1700102S, 2012102S, 2007402S znotraj dimenzije EKONOMSKI KAZALNIK dodana nova kategorija Kopičenje delovne sile.
20. 5. 2024 V tabelah 0427601S, 0427602S znotraj dimenzije INDEKS dodana nova kategorija Četrtletje / povprečje leta 2021.
16. 5. 2024 Novi tabeli v podatkovni bazi SiStat: 0882714S, 0882715S.
16. 5. 2024 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0887401S, 0887402S, 0887403S, 0887404S, 0887405S, 0887406S, 0887407S, 0887408S, 0887409S.
16. 5. 2024 Novi tabeli v podatkovni bazi SiStat: 0872002S, 0872003S.
16. 5. 2024 Novi tabeli v podatkovni bazi SiStat: 0876002S, 0876003S.
15. 5. 2024 V tabeli 0300230S znotraj dimenzije TRANSAKCIJE dodane nove kategorije Poltrajni proizvodi, Netrajni proizvodi, Storitve, Dejanska individualna potrošnja. Izbrisana je kategorija Drugi proizvodi.
14. 5. 2024 V tabeli 2188301S znotraj dimenzije DRŽAVA dodane nove kategorije Zimbabve, Otoki Turks in Caicos, Malavi, Mayotte. V tabeli 2188302S znotraj dimenzije DRŽAVA dodane nove kategorije Barbados, Libija, Sveta Lucija, Čad, Uganda, Aruba, Papuanska Nova Gvineja, Bolivija, Belize, Laoška ljudska demokratična republika, Sveti Vincencij in Grenadine, Malavi, Mongolija.
10. 5. 2024 V tabelah 1484201S, 1484202S znotraj dimenzije INDEKS dodana nova kategorija Četrtletje / povprečje leta 2021.
7. 5. 2024 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0986701S, 0986801S, 0986802S, 0986803S, 0986804S, 0986805S, 0986901S, 0986902S, 0986903S, 0986904S, 0986905S, 0986906S, 0987001S, 0987002S, 0987003S, 0987004S, 0987005S, 0987101S, 0987102S, 0987103S, 0987104S, 0987105S, 0987106S, 0987107S, 0987201S, 0987202S, 0987203S, 0987301S, 0987302S, 0987303S, 0987304S, 0987305S, 0987306S.
16. 4. 2024 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 2430116S.
8. 4. 2024 V tabeli 2222111S znotraj dimenzije VRSTA VOZILA so dodane nove kategorije Motorna vozila, Kolesa z motorjem, Motorna kolesa, Osebni avtomobili s prostornino motorja do 1399 ccm, Osebni avtomobili s prostornino motorja od 1400 do 1999 ccm, Osebni avtomobili s prostornino motorja od 2000 ccm, Avtobusi in miniavtobusi, Tovorna motorna vozila, Tovornjaki, Delovna motorna vozila, Vlačilci, Specialni tovornjaki, Traktorji (večinoma kmetijski).
8. 4. 2024 Novi tabeli v podatkovni bazi SiStat: 2222112S, 2222113S.
5. 4. 2024 Tabela 1701108S se ne posodablja več z novimi časovnimi točkami, zamenja jo nova tabela 1701116S.
5. 4. 2024 Tabela 2080005S se ne posodablja več z novimi časovnimi točkami, zamenja jo nova tabela 2080006S.
4. 4. 2024 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0886601S, 0886602S, 0886603S, 0886604S, 0886605S, 0886606S, 0886607S, 0886608S, 0886609S, 0886610S, 0886611S, 0886612S, 0886613S, 0886614S, 0886615S, 0886616S, 0886617S, 0886618S, 0886619S, 0886620S, 0886621S, 0886622S, 0886623S, 0886624S, 0886625S, 0886626S, 0886627S, 0886628S, 0886629S, 0886630S, 0886631S, 0886632S, 0886633S, 0886634S, 0886635S, 0886636S, 0886637S.
2. 4. 2024 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0786401S, 0786402S, 0786403S, 0786404S.
29. 3. 2024 Tabela 2013901S se ne posodablja več z novimi časovnimi točkami, zamenja jo nova tabela 2013903S.
29. 3. 2024 Novi tabeli v podatkovni bazi SiStat: 0300235S, 0301965S.
28. 3. 2024 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 0711325S.
25. 3. 2024 Tabeli 0410810S, 0410805S se ne posodabljata več z novimi časovnimi točkami, zamenjata jih novi tabeli 0410811S, 0410812S.
25. 3. 2024 Tabeli 1514005S, 1514010S se ne posodabljata več z novimi časovnimi točkami, zamenjata jih novi tabeli 1514003S, 1514004S.
25. 3. 2024 Tabela H190S se ne objavlja več v podatkovni bazi SiStat.
21. 3. 2024 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0886301S, 0886302S, 0886303S, 0886304S, 0886305S.
21. 3. 2024 Tabela 0876005S se ne posodabljata več z novimi časovnimi točkami, zamenja jo nova tabela 0876001S. Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 0876004S.
21. 3. 2024 Tabela 0872005S se ne posodablja več z novimi časovnimi točkami, zamenja jo nova tabela 0872001S.
21. 3. 2024 V tabeli 0867241S znotraj dimenzije BAZNO LETO PRAGA TVEGANJA REVŠČINE dodana nova kategorija Prag iz leta 2019 = 100.
18. 3. 2024 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 0700943S.
15. 3. 2024 V tabelah 0425001S, 0425002S, 0425004S, 0425005S znotraj dimenzije INDEKS dodana nova kategorija Mesec / povprečje leta 2021.
15. 3. 2024 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 2186101S, 2186102S, 2186103S.
15. 3. 2024 Tabeli 1957405S, 1957406S se ne posodabljata več z novimi časovnimi točkami, zamenjata jih novi tabeli 1957407S, 1957408S.
15. 3. 2024 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 2164535S.
11. 3. 2024 V tabelah 1484203S, 1484204S znotraj dimenzije INDEKS dodana nova kategorija Mesec / povprečje leta 2021.
11. 3. 2024 Tabele 1701101S, 1701102S, 1701103S, 1701104S, 1701106S, 1718301S, 1718302S, H251S, 1701109S se ne posodabljajo več z novimi časovnimi točkami. Zamenjajo jih nove tabele 1701110S, 1701111S, 1701112S, 1701113S, 1701114S, 1718305S, 1718306S, H256S, 1701115S.
6. 3. 2024 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 2364285S.
5. 3. 2024 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 2683905S. V tabeli 2683901S znotraj dimenzije KAZALNIK dodane nove kategorije Nastali odpadki (kg/prebivalca), Odpadna hrana (kg/prebivalca), Produktivnost virov (indeks 2000=100), Nastajanje odpadne embalaže (kg/prebivalca) in Nastajanje odpadne plastične embalaže (kg/prebivalca). V tabeli 2683902S znotraj dimenzije KAZALNIK dodana nova kategorija Stopnja recikliranja ločeno zbranih e-odpadkov (%).
28. 2. 2024 Tabela 2001301S se ne posodablja več z novimi časovnimi točkami, zamenja jo nova tabela 2001303S.
23. 2. 2024 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 2164449S.
23. 2. 2024 V tabelah 0457101S, 0457102S, 0457201S, 0457202S, 0457204S, 0457301S, 0457302S, 0457303S, 0457304S znotraj dimenzije INDEKS dodana nova kategorija Mesec / povprečje leta 2021.
20. 2. 2024 Tabela 1970714S se ne posodablja več z novimi časovnimi točkami, zamenja jo nova tabela 1970722S.