Arhiv strukturnih sprememb v podatkovni bazi

Datum spremembe Področje Opis spremembe
22. 12. 2023 V tabeli 2430113S je v dimenziji STATISTIČNA REGIJA zamenjana šifra kategorije SLOVENIJA.
20. 12. 2023 V tabeli 05E1008S znotraj dimenzije DRŽAVA DRŽAVLJANSTVA dodana nova kategorija Združeni arabski emirati.
19. 12. 2023 Tabele 0878702S, 0878703S, 0878704S, 0878706S se ne posodabljajo več z novimi časovnimi točkami, zamenjajo jih nove tabele 0878712S, 0878713S, 0878714S, 0878715S, 0878716S.
5. 12. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 2979601S, 2979602S, 2979603S, 2979604S, 2979606S, 2979607S, 2979608S, 2979609S, 2979611S, 2979612S.
5. 12. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 2984201S, 2984202S, 2984203S, 2984204S, 2984205S, 2984206S, 2984207S, 2984208S, 2984209S, 2984210S.
5. 12. 2023 V tabelah 2965311S, 2965312S, 2965313S znotraj dimenzije ELEKTRONSKA IZMENJAVA INFORMACIJ V PODJETJU dodane nove kategorije Uporaba programske rešitve ERP (Enterprise Resource Planning), Uporaba kakršne koli programske opreme za upravljanje odnosov s strankami (CRM –Customer Relationship Management), Uporaba rešitev poslovne inteligence (BI), Elektronska izmenjava podatkov z dobavitelji ali s strankami v dobavni verigi.
5. 12. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 2971607S, 2971610S, 2971608S, 2971609S.
4. 12. 2023 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 3025111S.
17. 11. 2023 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 0886503S.
16. 11. 2023 Tabeli H277S in H278S se ne objavljata več v podatkovni bazi SiStat, podatke sedaj lahko najdete v tabelah 0300230S, 0300220S in 0300240S. V tabeli 0300230S znotraj dimenzije TRANSAKCIJE dodana nova kategorija ....Zasebna končna potrošnja.
2. 11. 2023 V tabelah 2966205S, 2966206S, 2966207S znotraj dimenzije RAZVITOST IN FUNKCIONALNOST SPLETNE STRANI dodana nova kategorija Podjetje ima mobilno aplikacijo za stranke, npr. za program zvestobe, spletno prodajo, podporo strankam.
2. 11. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 2977803S, 2977804S, 2977805S.
2. 11. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 2974562S, 2974563S, 2974564S, 2974565S, 2974566S. V tabelah 2974521S, 2974522S, 2974523S, 2974524S, 2974550S znotraj dimenzije SPLETNI NAKUP VRSTE FIZIČNEGA IZDELKA dodana nova kategorija 1.1.1.5 Glasbo, filme ali nadaljevanke na CD, DVD, Blu-ray, gramofonskih ploščah. V tabelah 2974533S, 2974534S, 2974535S, 2974536S, 2974553S znotraj dimenzije SPLETNI NAKUP VRSTE STORITEV dodana nova kategorija 1.1.1.11 Nakup e-vinjete.
26. 10. 2023 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 2282001S.
26. 10. 2023 V tabelah 2221104S, 2221105S znotraj dimenzije KAZALNIK dodana nova kategorija Stopnja obnavljanja (voznega parka) osebnih avtomobilov (%).
12. 10. 2023 V tabeli 2731502S sta znotraj dimenzije IZDATKI izbrisani kategoriji …vmesna potrošnja za okoljevarstvene storitve in …vmesna potrošnja (razen za okoljevarstvene storitve).
12. 10. 2023 Tabeli H154S in H276S se ne objavljata več v podatkovni bazi SiStat. Tabela 0878701S se ne posodablja več z novimi časovnimi točkami. Zamenja jih nova tabela 0878712S.
6. 10. 2023 Novi tabeli v podatkovni bazi SiStat: 1817904S, 1817905S. V tabelah 1817901S, 1817903S znotraj dimenzije OSKRBA IN PORABA dodana nova kategorija Končna raba - storitvene dejavnosti.
6. 10. 2023 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 1817611S. V tabeli 1817602S znotraj dimenzije MERITEV dodana nova kategorija Končna raba - storitvene dejavnosti.
6. 10. 2023 V tabeli 1817701S znotraj dimenzije MERITEV dodana nova kategorija Končna raba - storitvene dejavnosti.
6. 10. 2023 Novi tabeli v podatkovni bazi SiStat: 1883901S in 1883902S.
6. 10. 2023 V tabeli 1818002S znotraj dimenzije MERITEV dodana nova kategorija Končna raba - storitvene dejavnosti.
5. 10. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 2984001S, 2984002S, 2984003S, 2984004S, 2984005S.
5. 10. 2023 V tabelah 2974205S, 2974206S, 2974207S, 2974208S, 2974222S znotraj dimenzije NAMEN UPORABE INTERNETA dodani novi kategoriji Dostop do lastne zdravstvene dokumentacije prek portala zVEM, npr. dostop do elektronskih zdravstvenih podatkov, e-receptov, e-napotnic in Dostop do lastne zdravstvene dokumentacije prek drugih portalov, npr. Portala za paciente.
5. 10. 2023 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 2973711S. V tabelah 2973709S, 2973710S znotraj dimenzije VRSTA NAJEMA STORITVE RAČUNALNIŠTVA V OBLAKU dodana nova kategorija Skupna vrednost stroškov za najem storitev računalništva v oblaku (brez DDV) v prejšnjem letu.
5. 10. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 2984711S, 2984712S, 2984713S, 2984714S. V tabelah 2984707S, 2984708S znotraj dimenzije NAMEN UPORABE TEHNOLOGIJE UMETNE INTELIGENCE dodane nove kategorije Za organizacijo poslovne administracije ali upravljanje podjetja, V računovodstvu, za nadzor ali upravljanje financ, Za raziskovalno-razvojno (RRD) ali inovacijsko dejavnost.
5. 10. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat:2984101S, 2984102S, 2984103S.
29. 9. 2023 Tabela 0325201S se ne objavlja več v podatkovni bazi SiStat, zamenja jo nova tabela 0325202S.
28. 9. 2023 Tabele 1430911S, 1418403S, 1428803S se ne posodabljajo več z novimi časovnimi točkami. Zamenjata jih novi tabeli 1483401S, 1483402S.
28. 9. 2023 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 1502412S.
25. 9. 2023 V tabeli 0314980S dodana nova dimenzija SEKTOR. Znotraj dimenzije TRANSAKCIJE izbrisane kategorije Celotni prihodki carin, minus: Prihodki EU institucij z naslova carin, Celotni prihodki dajatev na uvožene kmetijske proizvode, minus: Prihodki EU institucij z naslova uvoženih kmetijskih proizvodov, minus: Prihodki EU institucij z naslova trošarin.
21. 9. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0711313S, 0711316S, 0711317S, 0711318S, 0711319S, 0711320S, 0711323S, 0711324S, 0711339S, 0711348S, 0711349S.
19. 9. 2023 Novi tabeli v podatkovni bazi SiStat: 2731603S, 2731604S.
14. 9. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0383501S, 0383502S, 0383503S, 0383504S, 0383505S, 0383507S, 0383508S, 0383509S, 0383510S, 0383511S.
12. 9. 2023 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 2719902S. V tabeli 2719901S znotraj dimenzije DEJAVNOST dodana nova kategorija Emisije iz vseh vrst transporta.
8. 9. 2023 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 05L4005S.
8. 9. 2023 V tabeli 05L3016S je v dimenziji STATISTIČNA REGIJA zamenjana šifra za kategorijo SLOVENIJA.
7. 9. 2023 Tabele 1428815S, 1428820S se ne objavljajo več v podatkovni bazi SiStat. Tabele 1428801S, 1428802S, 1428803S se ne posodabljajo več z novimi časovnimi točkami. Zamenjajo jih nove tabele 1428821S, 1428822S, 1428823S.
7. 9. 2023 V tabelah 0952534S, 0953238S, 0955078S, 0955475S, 0971418S, 0955069S, 0952532S, 0952533S, 0953234S, 0953237S, 0953240S, 0953324S, 0955072S, 0955075S, 0955204S, 0972115S, 0979206S v dimenzijah OBČINE, STATISTIČNA REGIJA, KOHEZIJSKA REGIJA ali KOHEZIJSKA IN STATISTIČNA REGIJA so zamenjane šifre za kategorijo SLOVENIJA.
7. 9. 2023 V tabelah 15P0415S, 15P1201S, 15P2201S, 15P2206S, 15P2211S, 15P3203S, 15P3215S, 15P3250S, 15P4205S, 15P4209S, 15P4221S, 15P9201S, 15P9202S, 15P9204S, 15P6502S, 15P0312S, 15P0313S, 15P0314S, 15P0315S, 15P1101S, 15P1102S, 15P1103S, 15P1105S, 15P1106S, 15P1107S, 15P1111S, 15P1112S, 15P2101S, 15P2106S, 15P2107S, 15P2112S, 15P2119S, 15P2124S, 15P3103S, 15P3105S, 15P3110S, 15P3115S, 15P3120S, 15P3125S, 15P3150S, 15P3160S, 15P4103S, 15P4105S, 15P4109S, 15P4112S, 15P4115S, 15P4118S, 15P4119S, 15P4121S, 15P4123S, 15P4125S, 15P4128S, 15P5101S, 15P6002S, 15P6005S, 15P9101S, 15P9102S, 15P9104S v dimenzijah OBČINE, STATISTIČNA REGIJA, KOHEZIJSKA REGIJA ali KOHEZIJSKA IN STATISTIČNA REGIJA so zamenjane šifre za kategorijo SLOVENIJA.
7. 9. 2023 V tabeli 0386605S je v dimenziji STATISTIČNA REGIJA zamenjana šifra za kategorijo SLOVENIJA.
7. 9. 2023 V tabeli 05K1002S je v dimenziji KOHEZIJSKA REGIJA zamenjana šifra za kategorijo SLOVENIJA.
7. 9. 2023 V tabeli 2364245S je v dimenziji STATISTIČNA REGIJA zamenjana šifra za kategorijo SLOVENIJA.
7. 9. 2023 V tabelah 0861201S, 0861211S, 0861230S, 0888906S, 05F2015S, 1372203S v dimenzijah OBČINE, STATISTIČNA REGIJA, KOHEZIJSKA REGIJA ali KOHEZIJSKA IN STATISTIČNA REGIJA so zamenjane šifre za kategorijo SLOVENIJA.
7. 9. 2023 V tabelah 2706304S, 2711804S v dimenzijah STATISTIČNA REGIJA ali KOHEZIJSKA IN STATISTIČNA REGIJA so zamenjane šifre za kategorijo SLOVENIJA.
7. 9. 2023 V tabelah 2222105S, 2222104S v dimenzijah OBČINE ali STATISTIČNA REGIJA so zamenjane šifre za kategorijo SLOVENIJA.
7. 9. 2023 V tabelah 2164525S, 2164527S v dimenziji OBČINE so zamenjane šifre za kategorijo SLOVENIJA.
6. 9. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0783601S, 0783602S, 0783701S, 0783702S, 0783703S, 0783704S, 0783801S, 0783802S, 0783803S.
1. 9. 2023 V tabeli 3075810S znotraj dimenzije SKD DEJAVNOST dodane nove kategorije K Finančne in zavarovalniške dejavnosti, P Izobraževanje, Q Zdravstvo in socialno varstvo, R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, S95 in S96 Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo ter druge storitvene dejavnosti. V tabeli 3075820S znotraj dimenzije DRŽAVA NADZORA dodana nova kategorija XK Kosovo.
29. 8. 2023 V tabeli 1519107S znotraj dimenzije MORSKI PROSTOČASNI ULOV dodana nova kategorija Morski prostočasni ulov: ribe: morski list (SOL).
25. 8. 2023 V tabeli 1079978S znotraj dimenzije MERITVE dodana nova kategorija 2.1 Število hibridnih dogodkov.
24. 8. 2023 V tabeli 0957801S znotraj dimenzije TIP IZOBRAŽEVANJA dodana nova kategorija Odrasli – SKUPAJ. V tabeli 0957805S znotraj dimenzije GLAVNI NAČINI PRIDOBIVANJA ZNANJA dodana nova kategorija Odrasli – SKUPAJ. V tabeli 0957806S znotraj dimenzije ZNANJE TUJEGA JEZIKA dodana nova kategorija Odrasli – SKUPAJ.
24. 8. 2023 V tabeli 0957701S znotraj dimenzije TIP IZOBRAŽEVANJA dodana nova kategorija Odrasli – SKUPAJ. V tabeli 0957705S znotraj dimenzije GLAVNI NAČINI PRIDOBIVANJA ZNANJA dodana nova kategorija Odrasli – SKUPAJ. V tabeli 0957706S znotraj dimenzije ZNANJE TUJEGA JEZIKA dodana nova kategorija Odrasli – SKUPAJ.
24. 8. 2023 V tabeli 0954001S znotraj dimenzije TIP IZOBRAŽEVANJA dodana nova kategorija Odrasli – SKUPAJ. V tabeli 0954005S znotraj dimenzije GLAVNI NAČINI PRIDOBIVANJA ZNANJA dodana nova kategorija Odrasli – SKUPAJ. V tabeli 0954006S znotraj dimenzije ZNANJE TUJEGA JEZIKA dodana nova kategorija Odrasli – SKUPAJ.
24. 8. 2023 V tabelah 0954101S, 0954110S znotraj dimenzije TIP IZOBRAŽEVANJA dodana nova kategorija Odrasli – SKUPAJ. V tabelah 0954105S, 0954118S znotraj dimenzije GLAVNI NAČINI PRIDOBIVANJA ZNANJA dodana nova kategorija Odrasli – SKUPAJ. V tabelah 0954106S, 0954120S znotraj dimenzije ZNANJE TUJEGA JEZIKA dodana nova kategorija Odrasli – SKUPAJ.
21. 8. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 2284803S, 2284804S, 2284805S.
17. 8. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 2183301S, 2183302S, 2183303S, 2183304S, 2183305S, 2183306S.
20. 7. 2023 Tabeli 2001403S, 2001406S se ne posodabljata več z novimi časovnimi točkami, zamenjata jih novi tabeli 2001408S, 2001409S.
19. 7. 2023 Tabela H236S se ne objavlja več v podatkovni bazi SiStat, podatki so v tabeli 0301910S.
14. 7. 2023 Tabele 1418401S, 1418402S, 1418403S se ne posodabljajo več z novimi časovnimi točkami, zamenjajo jih nove tabele 1418404S, 1418405S, 1418406S.
14. 7. 2023 V tabeli 05I2006S znotraj dimenzije MERITVE dodana nova kategorija Skupni selitveni prirast na 1000 prebivalcev.
14. 7. 2023 Tabeli 1418410S, 1418411S se ne objavljata več v podatkovni bazi SiStat.
29. 6. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0589201S, 0589202S, 0589203S.
29. 6. 2023 V tabeli 1519101S znotraj dimenzije ULOV [KG] dodana nova kategorija Raki: Sinja plavajoča rakovica (CRB). V tabeli 1519104S znotraj dimenzije VRSTE RIB dodane nove kategorije Sinja plavajoča rakovica (CRB), Mala pokrovača (FXF), Dolgin (LZS), Trnasta pokrovača (VSC). V tabeli 1519108S znotraj dimenzije ZAVRŽEK PO VRSTAH VODNIH ŽIVALI dodani novi kategoriji Ribe: Menola LXQ, Ribe: Električni skat TTR.
23. 6. 2023 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 05L1024S.
23. 6. 2023 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 05J1044S.
21. 6. 2023 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 1706041S.
15. 6. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0888702S, 0888703S, 0888704S, 0888705S, 0888706S, 0888707S.
15. 6. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0888802S, 0888803S, 0888804S, 0888805S, 0888806S, 0888807S.
15. 6. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0888502S, 0888503S, 0888504S, 0888505S, 0888506S, 0888507S.
15. 6. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0888602S, 0888603S, 0888604S, 0888605S, 0888606S, 0888607S, 0888608S.
9. 6. 2023 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 05M3024S.
9. 6. 2023 V tabelah 05M2008S, 05M2010S je v dimenziji STATISTIČNA REGIJA zamenjana šifra za kategorijo SLOVENIJA.
9. 6. 2023 V tabelah 05M4008S, 05M4010S je v dimenziji STATISTIČNA REGIJA zamenjana šifra za kategorijo SLOVENIJA.
8. 6. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0868521S, 0868522S, 0868523S, 0868524S, 0868525S, 0868526S, 0868527S, 0868528S.
8. 6. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0889101S, 0889102S, 0889103S, 0889104S, 0889105S, 0889106S, 0889107S.
8. 6. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0887603S, 0887604S, 0887605S, 0887606S, 0887607S.
8. 6. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0887703S, 0887704S, 0887705S, 0887706S, 0887707S.
8. 6. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0888006S, 0888007S, 0888008S, 0888009S, 0888010S, 0888012S, 0888013S, 0888014S, 0888015S, 0888016S, 0888018S, 0888019S.
8. 6. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0888102S, 0888103S, 0888104S, 0888105S, 0888106S, 0888107S.
8. 6. 2023 Tabele 0868515S in 0868520S se ne objavljata več v podatkovni bazi SiStat, zamenja ju nova tabela 0868521S.
8. 6. 2023 Tabeli 0868505S in 0868510S se ne posodabljata več z novimi časovnimi točkami, zamenjata ju novi tabeli 0868522S in 0868523S.
26. 5. 2023 Tabela 1450710S se ne posodablja več z novimi časovnimi točkami, zamenja jo nova tabela 1450711S.
26. 5. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0886803S, 0886804S, 0886805S, 0886806S.
26. 5. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0886903S, 0886904S, 0886905S, 0886906S.
26. 5. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0887004S, 0887005S, 0887006S.
26. 5. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0887103S, 0887104S, 0887105S, 0887106S.
26. 5. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0887203S, 0887204S, 0887205S, 0887206S.
26. 5. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0888901S, 0888902S, 0888903S, 0888904S, 0888905S, 0888906S.
26. 5. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0887303S, 0887304S, 0887305S, 0887306S.
24. 5. 2023 Tabeli 05U3013S in 05U3015S se ne posodabljata več z novimi časovnimi točkami, zamenjata ju novi tabeli 05U3017S in 05U3019S.
18. 5. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0888501S, 0888601S, 0888701S, 0888801S.
17. 5. 2023 V tabelah 2282010S, 2282015S znotraj dimenzije RAZRED VOZILA dodane nove kategorije 7 Avtobusi in miniavtobusi (M3, M2), 7.1 Avtobusi in miniavtobusi – mestni (M3, M2), 7.2 Avtobusi in miniavtobusi – medkrajevni in mednarodni (M3, M2).
5. 5. 2023 Novi tabeli v podatkovni bazi SiStat: 2188301S, 2188302S.
26. 4. 2023 Tabela 0953239S se ne objavlja več v podatkovni bazi SiStat, zamenja jo nova tabela 0953240S.
24. 4. 2023 V tabelah 1700105S, 1700106S, 1700107S znotraj dimenzije SKD DEJAVNOST dodana nova kategorija 19 Proizvodnja koksa in naftnih derivatov.
24. 4. 2023 V tabelah 1706209S, 1706210S znotraj dimenzije SKD DEJAVNOST dodana nova kategorija 19 Proizvodnja koksa in naftnih derivatov.
20. 4. 2023 V tabeli 2775201S znotraj dimenzije KAZALNIKI dodane nove kategorije Bruto zaloga fosforja (kg/ha), OVE električna energija (%), OVE ogrevanje in ohlajanje (%), OVE transport (%), Emisije CO2 v letalskem prometu (kg/prebivalca), Emisije CO2 v cestnem prometu (kg/prebivalca), … od tega emisije CO2 v osebnem cestnem prometu (kg/prebivalca). V tabeli 2775202S znotraj dimenzije KAZALNIKI dodane nove kategorije Izkoriščeni domači viri po sestavi – biomasa (%), Izkoriščeni domači viri po sestavi – nekovinski minerali (%), Izkoriščeni domači viri po sestavi – fosilne energetske surovine (%).
14. 4. 2023 V tabeli 2221901S znotraj dimenzije DRŽAVA PRIHODA/ODHODA LETAL dodana nova kategorija Zelenortski otoki.
6. 4. 2023 V tabeli 2222111S dodana nova dimenzija MERITVE.
31. 3. 2023 V tabeli 0314910S znotraj dimenzije TRANSAKCIJE dodane nove kategorije D11PAY Plače, D12PAY Socialni prispevki delodajalcev, D51REC Davki na dohodek, prihodki, D59REC Drugi tekoči davki, prihodki, ..od tega D62PAY COFOG 10.2 Starost, ..od tega D62PAY COFOG 10.3 Preživeli družinski člani, ..od tega D62PAY COFOG 10.5 Brezposelnost. V tabeli 0314910S znotraj dimenzije TRANSAKCIJE izbrisani kategoriji PTC Skupaj plačljivi davčni odbitki, ..od tega TC Plačljivi davčni odbitki, ki presegajo davkoplačevalčevo obveznost. V tabeli 0314983S znotraj dimenzije KATEGORIJA dodana nova kategorija Dolg, stanje konec četrtletja.
31. 3. 2023 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 0314986S.
31. 3. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0788201S, 0788202S, 0788203S, 0788204S, 0788205S.
31. 3. 2023 Tabela H286S se ne objavlja več v podatkovni bazi SiStat, podatki so v tabeli 0314905S. Tabela H243S se ne objavlja več v podatkovni bazi SiStat, podatki so v tabeli 0314910S. Tabela H244S se ne objavlja več v podatkovni bazi SiStat, podatki so v tabeli 0314984S. Tabela H246S se ne objavlja več v podatkovni bazi SiStat, podatki so v tabeli 0314983S.
30. 3. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0887601S, 0887602S.
30. 3. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0887701S, 0887702S.
30. 3. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0888001S, 0888002S, 0888003S, 0888004S, 0888005S.
30. 3. 2023 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 0888101S.
30. 3. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0711314S, 0711315S.
30. 3. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0782543S, 0782551S, 0782552S, 0782553S, 0782554S, 0782555S, 0782556S, 0782557S, 0782558S, 0782559S, 0782560S, 0782561S
14. 3. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0886901, 0886902.
14. 3. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0887001, 0887002, 0887003.
14. 3. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0887101S, 0887102S.
14. 3. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0887201S, 0887202S.
14. 3. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0887301S, 0887302S.
10. 3. 2023 Tabela 1701107S se ne objavlja več v podatkovni bazi SiStat, zamenja jo nova tabela 1701109S.
2. 3. 2023 V tabeli 2364150S so v dimenziji STATISTIČNA REGIJA zamenjane vse šifre kategorij.
24. 2. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0886701S, 0886702S, 0886703S, 0886704S, 0886705S.
22. 2. 2023 Tabele 2281141S, 2281142S, 2281143S, 2281144S, 2281151S, 2281152S, 2281153S, 2281154S se ne objavljajo več v podatkovni bazi SiStat, zamenjajo jih nove tabele 2281145S, 2281147S, 2281148S, 2281149S, 2281155S, 2281157S, 2281158S, 2281159S.
22. 2. 2023 V tabeli 2281146S so v dimenziji STATISTIČNA REGIJA zamenjane vse šifre kategorij.
22. 2. 2023 V tabelah 2281261S, 2281262S, 2281264S, 2281265S, 2281266S, 2281267S, 2281268S so v dimenziji STATISTIČNA REGIJA zamenjane vse šifre kategorij.
22. 2. 2023 V tabelah 2281321S, 2281322S, 2281323S, 2281361S, 2281362S so v dimenziji STATISTIČNA REGIJA zamenjane vse šifre kategorij.
22. 2. 2023 V tabelah 2281431S, 2281432S, 2281433S, 2281461S, 2281462S. so v dimenziji STATISTIČNA REGIJA zamenjane vse šifre kategorij.
22. 2. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0701001S, 0701002S, 0701003S, 0701004S.
16. 2. 2023 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 0775342S.
16. 2. 2023 Nove tabele v podatkovni bazi SiStat: 0765507S, 0765508S, 0765509S, 0765510S, 0765511S, 0765512S, 0765513S.
27. 1. 2023 Nova tabela v podatkovni bazi SiStat: 1502411S.
20. 1. 2023 V tabeli 1430910S znotraj dimenzije KAZALNIK dodani novi kategoriji Število gazel, Število zaposlenih v gazelah in zamenjane vse šifre kategorij. Znotraj dimenzije SKD DEJAVNOST dodane nove kategorije s področja izobraževanja (P), zdravstva in socialnega varstva (Q), kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnosti (R) ter oddelek druge storitvene dejavnosti (S96).
10. 1. 2023 V tabeli 2367007S znotraj dimenzije VRSTA ZAPOSLITVE dodana nova kategorija Vrsta pogodbe ni znana.
10. 1. 2023 V tabeli 2367016S so v dimenziji REGIJA PREJŠNJEGA ZAČASNEGA BIVANJA zamenjane vse šifre kategorij.
10. 1. 2023 V tabelah 2367001S, 2367002S, 2367003S, 2367004S, 2367007S, 2367008S, 2367009S, 2367010S, 2367011S, 2367013S, 2367014S, 2367016S zamenjane šifre kategorij.
6. 1. 2023 V tabeli 0411005S znotraj dimenzije IZDELKI IN STORITVE dodani novi kategoriji Mednarodni telefonski pogovori, povprečje cen, min. pogovora, Pametna športna ura (kos).