Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Kazalniki 05. cilja trajnostnega razvoja (SDG): Enakost spolov, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

KAZALNIK CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 19 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
20. 12. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
%, odstotne točke
Naslednja objava
19. 12. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Več pojasnil je na voljo na podstrani spletne strani SURS, namenjeni kazalnikom ciljev trajnostnega razvoja .
KAZALNIK
Plačna vrzel med spoloma (%)
Neprilagojena plačna vrzel med spoloma je razlika med povprečno bruto plačo moških na uro in povprečno bruto plačo žensk na uro kot delež povprečne bruto plače moških na uro.
Podatki za leta 2019, 2020 in 2021 so začasni.
Vir: Eurostat
Vrzel stopnje delovne aktivnosti med spoloma (odstotne točke)
Vrzel stopnje delovne aktivnosti med spoloma je opredeljena kot razlika med stopnjo delovne aktivnosti moških in stopnjo delovne aktivnosti žensk, starih 20–64 let.
Vir: Eurostat
Delež sedežev, ki jih v nacionalnem parlamentu zasedajo ženske (%)
Kazalnik prikazuje delež sedežev, ki jih v nacionalnem parlamentu zasedajo ženske (v številu je upoštevan tudi predsednik).
Podatki se nanašajo na 1. četrtletje leta.
Vir: EIGE
Delež žensk na vodstvenih položajih (%)
Kazalnik prikazuje delež žensk na vodstvenih položajih največjih družb, ki kotirajo na borzi.
Podatki se nanašajo na 2. polletje leta.
Vir: EIGE