Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Delovno aktivno prebivalstvo po mestnih naseljih, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MESTNA NASELJA

Skupaj: 105 | izbranih:

Išči

LETO

Skupaj: 21 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
16. 04. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Podatki o delovno aktivnem prebivalstvu so prikazani po naselju prebivališča na dan 31. december. Vir za delovno aktivno prebivalstvo (vključno s kmeti) je Statistični register delovno aktivnega prebivalstva (SRDAP).
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila