Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Pomembnejši kazalniki ekonomskih računov v kmetijstvu [tekoče cene], Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 27 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
30. 09. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
mio EUR, število v 1000
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Podatki pred letom 2007 so preračunani po fiksnem tečaju 1 EUR = 239,40 tolarja.
Podatki pred letom 2007 so preračunani v EUR po fiksnem tečaju 1 EUR = 239,64 tolarja.
Revidirana je bila celotna serija vrednosti surove volne, za katero smo imeli težave s pridobivanjem podatkov o cenah. V zadnjih letih se je stanje izboljšalo, zato smo ponovno ovrednotili surovo volno za celotno obdobje.
Revidirana ocena je vplivala na spremembo vrednosti 1995 - 2019:
- 12910 Surova volna
- 12900 Drugi živalski proizvodi
- 12000 Živalski proizvodi
- 13000 Živinoreja
- 16000 Kmetijska proizvodnja
- 18000 Proizvodnja kmetijske dejavnosti
- Revidirana serija vrednosti surove ima vpliv na vse
dohodkovne kategorije v obdobju 1995 – 2019.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila