Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Delež javnih izdatkov za formalno izobraževanje v BDP (%), po ravneh izobraževanja, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

RAVEN IZOBRAŽEVANJA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 5 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 15 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
14. 12. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
%
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


V letu 2012 je prišlo do preloma v časovni vrsti. Glede na spremenjeno mednarodno definicijo formalnega izobraževanja v skladu z revidirano mednarodno klasifikacijo ravni izobraževanja/izobrazbe ISCED 2011 so med izdatki za formalno izobraževanje za leto 2012 upoštevani tudi izdatki za programe 1. starostnega obdobja vzgoje in izobraževanja v vrtcih, medtem ko so bili glede na prejšnjo definicijo (v skladu z ISCED 97) upoštevani le izdatki za programe 2. starostnega obdobja vzgoje in izobraževanja v vrtcih.
Od leta 2018, so, kot del javnih izdatkov za izobraževanje, prišteti nekateri transferji gospodinjstvom, ki v preteklih letih niso bili vključeni. Zato podatki o obsegu javnih izdatkov za formalno izobraževanje in njihovem deležu v BDP od leta 2018 niso neposredno primerljivi s temi podatki za pretekla leta.
V letu 2020 je prišlo do preloma v časovni vrsti. Dopolnjen je bil zajem izobraževalnih ustanov; Pri izobraževalnih ustanovah, ki izvajajo programe formalnega (stopenjskega) izobraževanja odraslih, pa so bili, kot del prihodkov iz zasebnih virov, dodatno upoštevani tudi prihodki iz tržne dejavnosti. Zaradi navedenih sprememb podatki o sredstvih za izobraževalne ustanove in posledično podatki o javnih izdatkih za formalno izobraževanje za leta od 2020 niso neposredno primerljivi s temi podatki iz preteklih let.
LETO
2012
Prelom v časovni vrsti. Glej opombe!
2020
Prelom v časovni vrsti. Glej opombe!