Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Kazalniki 08. cilja trajnostnega razvoja (SDG): Dostojno delo in gospodarska rast, 2. del, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

KAZALNIK CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 1 | izbranih:

Išči

SPOL CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 15 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
20. 12. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
%
Naslednja objava
19. 12. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Več pojasnil je na voljo na podstrani spletne strani SURS, namenjeni kazalnikom ciljev trajnostnega razvoja .
KAZALNIK
Stopnja delovne aktivnosti (%)
Stopnja delovne aktivnosti se izračuna tako, da se število delovno aktivnih oseb, starih 20–64 let, deli s celotnim prebivalstvom v isti starostni skupini.