Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Kazalniki 04. cilja trajnostnega razvoja (SDG): Kakovostno izobraževanje, 2. del, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

KAZALNIK CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

SPOL CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 23 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
20. 12. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
%
Naslednja objava
19. 12. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Več pojasnil je na voljo na podstrani spletne strani SURS, namenjeni kazalnikom ciljev trajnostnega razvoja .
KAZALNIK
Prebivalstvo s terciarno izobrazbo (%)
Kazalnik predstavlja delež prebivalcev v starosti 30–34, ki so uspešno zaključili terciarni študij (npr. na univerzi, višjih strokovnih ustanovah).
Prelom v časovni vrsti v 2014.
Vir: Eurostat
Stopnja delovne aktivnosti nedavnih diplomantov (%)
Kazalnik predstavlja stopnjo delovne aktivnosti oseb, starih 20–34 let, za katere velja naslednje:
- so delovno aktivne po opredelitvah ILO;
- so kot najvišjo stopnjo izobrazbe dosegle najmanj srednješolsko izobrazbo (ISCED 3);
- v štirih tednih pred anketiranjem se niso udeležile nobenega izobraževanja ali usposabljanja;
- 1, 2 ali 3 leta pred tem raziskovanjem so uspešno končali najvišjo izobrazbo.
Prelom v časovni vrsti v 2014.
Vir: Eurostat
Vključenost odraslih v izobraževanje (%)
Kazalnik (prej imenovan »vseživljenjsko učenje«) se nanaša na osebe, stare od 25 do 64 let, ki so navedle, da so se v štirih tednih pred izvajanjem ankete udeležile izobraževanja ali usposabljanja.
Prelom v časovni vrsti v 2003, 2006 in 2021.
Vir: Eurostat