Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Kazalniki 03. cilja trajnostnega razvoja (SDG): Zdravje in dobro počutje, 1. del, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

KAZALNIK CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

SPOL CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 22 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
20. 12. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
leta, stopnja na 100.000 prebivalcev
Naslednja objava
19. 12. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Več pojasnil je na voljo na podstrani spletne strani SURS, namenjeni kazalnikom ciljev trajnostnega razvoja .
KAZALNIK
Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu (leta)
Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu je povprečno število let življenja, ki ga posamezna oseba lahko pričakuje ob rojstvu, če predpostavljamo, da se umrljivost po starosti od leta opazovanja dalje ne bo spremenila.
Od leta 2007 se za izračun tega kazalnika uporablja spremenjena metodologija. Uporablja se metoda delnih verjetnosti smrti, ki temelji na podatkih iz samo enega koledarskega leta.
Standardizirana stopnja umrljivosti zaradi samomora (stopnja na 100.000 prebivalcev)
Stopnja umrljivosti zaradi samomora opisuje umrljivost zaradi samomora na 100.000 prebivalcev v opazovanem koledarskem letu. V izračunu se upoštevajo naslednje kategorije bolezni po klasifikaciji MKB-10: X60-X84 in Y87.0. Izračuna se starostna standardizirana stopnja, ki omogoča medsebojno primerjavo populacij z različno starostno strukturo prebivalcev.
Vir: NIJZ