Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Število posameznikov po obvladanju digitalnih veščin, starostni skupini in spolu, Slovenija, večletno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

DIGITALNE VEŠČINE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 8 | izbranih:

Išči

STAROSTNA SKUPINA IN SPOL CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 15 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
5. 12. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
LETO: 2021 , DIGITALNE VEŠČINE: 2 Brez digitalnih veščin*
Med osebe brez digitalnih veščin štejemo tudi osebe, ki interneta niso uporabljale interneta v zadnjih 3 mesecih ali ga niso uporabljale še nikoli.
LETO: 2023 , DIGITALNE VEŠČINE: 2 Brez digitalnih veščin*
Med osebe brez digitalnih veščin štejemo tudi osebe, ki interneta niso uporabljale interneta v zadnjih 3 mesecih ali ga niso uporabljale še nikoli.