Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Odhodni klici iz mobilnega omrežja po statusu uporabnika in po vrsti omrežja (1000), Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

VRSTA OMREŽJA MOBILNEGA KLICA

Skupaj: 5 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 16 | izbranih:

Išči

STATUS UPORABNIKA

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
28. 09. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število (1000)
Naslednja objava
27. 09. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.
Od leta 2015 začasni podatki postanejo končni po enem letu. V končnih podatkih so upoštevani morebitni popravki oz. revizije, ki se izvedejo med letom.
Povezane vsebine:
Metodološka pojasnila
Metodološka pojasnila o revidiranju statističnih podatkov
VRSTA OMREŽJA MOBILNEGA KLICA
..Število odhodnih klicev v lastnem mobilnem omrežju
Od leta 2011 naprej se upoštevajo tudi odhodni klici v lastno fiksno omrežje.
..Število odhodnih klicev iz mobilnega v fiksna omrežja
Od leta 2011 naprej se upošteva samo število odhodnih klicev v druga fiksna omrežja (ne pa tudi v lastno fiksno omrežje).