Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Kazalniki produktivnosti pri uporabi okoljskih sredstev in naravnih virov, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

KAZALNIKI CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 5 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 29 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
22. 04. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
Gg ekvivalenta CO2, kg/ha, EUR/kg, EUR 2010/ktoe, EUR 2010/m3
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

KAZALNIKI
Emisijska produktivnost (EUR 2010/kg ekv. CO2)
Kazalnik emisijska produktivnost predstavlja razmerje med bruto domačim proizvodom in izpusti toplogrednih plinov brez odbitkov. Izražen je v evrih, v stalnih cenah iz leta 2010, na kilogram ekvivalenta ogljikovega dioksida.
Energetska produktivnost (mio. EUR 2010/ktoe)
Kazalnik energetska produktivnost predstavlja razmerje med bruto domačim proizvodom in oskrbo z energijo. Izražen je v evrih, v stalnih cenah iz leta 2010, na 1.000 ton ekvivalenta nafte.
Snovna produktivnost (EUR 2010/kg)
Kazalnik snovna produktivnost predstavlja razmerje med bruto domačim proizvodom in domačo porabo snovi. Izražen je v evrih, v stalnih cenah iz leta 2010, na kilogram snovi.
Vodna produktivnost (EUR 2010/m3)
Kazalnik vodna produktivnost predstavlja razmerje med bruto domačim proizvodom in količino vode, dobavljene iz javnega vodovoda. Izražen je v evrih, v stalnih cenah iz leta 2010, na kubični meter vode.
Bruto zaloga dušika (kg/ha)
Kazalnik bruto zaloga dušika na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi predstavlja razliko med vnosom dušika v tla in odvzemom dušika iz tal kmetijskih zemljišč v uporabi. Izražen je v kilogramih dušika na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi.