Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Nekateri kazalniki transporta, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

KAZALNIK CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 12 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 22 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
31. 01. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
%, število, leto, km na km2, vkm
Naslednja objava
29. 10. 2024
Vir
SURS, DRSI
Opombe

Opombe

Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
- Metodološka pojasnila
- Metodološka pojasnila
KAZALNIK
Delež železniškega blagovnega prevoza v skupnem kopenskem blagovnem prevozu, tkm (%)
Skupni kopenski blagovni prevoz vključuje prevoz po cestah in železnici.
Delež prevoza z osebnimi avtomobili v skupnem kopenskem potniškem prevozu, pkm (%)
Skupni kopenski potniški prevoz vključuje prevoz z osebnimi avtomobili, avtobusi in vlaki.
Obseg cestnega prometa na slovenskem cestnem omrežju (mio vkm)
Podatek za 2021 je revidiran. Podatek za 2022 je začasen.
Obseg cestnega prometa domačih vozil (mio vkm)
Podatek za 2022 je začasen.