Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Prenočitve turistov v obratih za kratkotrajno bivanje (SKD 2008 – skupina 55.2), rezervirane prek spletnih platform, po državah, Slovenija, letno, eksperimentalna statistika
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 1 | izbranih:

Išči

DRŽAVA

Skupaj: 52 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 5 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
26. 04. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

V podatkih so zajeti tisti turistični nastanitveni obrati za kratkotrajno bivanje na teritorialnem območju Slovenije, ki se po standardni klasifikaciji dejavnosti SKD 2008 uvrščajo v skupino 55.2 – »dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje«. Nastanitveni obrati za kratkotrajno bivanje, ki se uvrščajo v skupino 55.1 – »dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov« – ali v skupino 55.3 – »dejavnost avtokampov, taborov« –, pa so iz objavljenih podatkov izvzeti.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
LETO
2022
Zdaj objavljeni podatki spletnih rezervacijskih platform za leto 2022 so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 17. 8. 2023, popravljeni. Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.