Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Struktura povprečnih dnevnih izdatkov na tujega turista (v %) po državah prebivališča, po izbranih dvomesečjih anketiranja, Slovenija, obdobno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

OBDOBJE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči

DRŽAVA PREBIVALIŠČA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 7 | izbranih:

Išči

VRSTA IZDATKA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 8 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
22. 06. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
%
Naslednja objava
26. 10. 2022
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Povprečni dnevni izdatek na turista vključuje vse izdatke, ki jih je imel turist med bivanjem v Sloveniji, in sicer za nastanitev, za hrano in pijačo v lokalih in trgovinah, za druge nakupe, za prevoz po Sloveniji, za kulturne, rekreativne in športne dejavnosti itd.
Izdatki za prevoz iz kraja bivanja do Slovenije in nazaj so obravnavani posebej in v povprečno dnevno porabo niso vključeni. Izjema so le turisti, ki so imeli počitniški paket; v tem primeru je v strošku nastanitve upoštevana cena počitniškega paketa in ta poleg nastanitve vključuje tudi prevoz.
V poletni sezoni (julij–avgust) podatki vključujejo tako tuje turiste, nastanjene v hotelih, kot tudi tuje turiste, nastanjene v kampih. V preostalih dvomesečjih pa se nanašajo zgolj na prvo skupino, tj. tuje turiste v hotelih.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
DRŽAVA PREBIVALIŠČA
Druge evropske države
V letu 2019 in v 2021M12-2022M01 je kategorija druge evropske države vključevala tudi države Beneluksa.