Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Turistična potovanja po destinaciji potovanja in po glavnem prevoznem sredstvu, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

VRSTA TURISTIČNEGA POTOVANJA

Skupaj: 5 | izbranih:

Išči

DESTINACIJA

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

PREVOZNO SREDSTVO

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 12 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
31. 05. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
Število v 1000, število, EUR
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Podatki so ocene, pridobljene z anketo, na vzorcu, ki predstavlja celotno populacijo prebivalcev Slovenije, starih 15 let ali več.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
LETO
Zdaj objavljeni podatki o potovanjih so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 10. 2. 2023 in 5. 6. 2023, revidirani. Revidirani so bili vsi podatki za leto 2021 in 2022. Revidiranje ni bilo načrtovano, razlog je odkritje tehnične napake, ki je nastala pri zbiranju podatkov po prenovljenem postopku.
MERITVE
Potovanja (v 1000)
Seštevki se zaradi zaokroževanja vedno ne ujemajo.
Prenočitve (v 1000)
Seštevki se zaradi zaokroževanja vedno ne ujemajo.