Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Zasebna potovanja po destinaciji potovanja in po starosti turistov, Slovenija, 2000Q1 - 2020Q4
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

DESTINACIJA

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

STAROST

Skupaj: 5 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči

ČETRTLETJE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 84 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
24. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
Število v 1000, število, EUR
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vir:

Podatki so ocene, pridobljene z anketo, na vzorcu, ki predstavlja celotno populacijo prebivalcev Slovenije, starih 15 let ali več.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
MERITVE
Potovanja (v 1000)
Seštevki se zaradi zaokroževanja vedno ne ujemajo.
Prenočitve (v 1000)
Seštevki se zaradi zaokroževanja vedno ne ujemajo.
Povprečni izdatki na turista na prenočitev (EUR)
Podatki do vključno leta 2006, to je pred vstopom Slovenije v EMU, so preračunani iz slovenskih tolarjev (SIT) z uporabo nepreklicnega menjalnega razmerja (1 EUR = 239,64 SIT). Ta prikaz omogoča časovno primerjavo v državi in ohranja kazalnike razvoja (stopnjo rasti). Dodatna pojasnila o objavljanju statističnih podatkov v evrih in metodologiji preračunavanja časovnih vrst so objavljeni na spletnih straneh Statističnega urada Republike Slovenije v rubriki Uvedba evra v državni statistiki.