Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Prebivalci Slovenije, ki se niso udeležili zasebnih potovanj, po razlogih za neodhod in po mesečnem neto dohodku (v 1000), Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

RAZLOG ZA NEODHOD

Skupaj: 8 | izbranih:

Išči

MESEČNI NETO DOHODEK NA ČLANA GOSPODINJSTVA

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 11 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
27. 07. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
Število v 1000
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Podatki so ocene, pridobljene z anketo, na vzorcu, ki predstavlja celotno populacijo prebivalcev Slovenije, starih 15 let ali več.
Seštevki se zaradi zaokroževanja vedno ne ujemajo.
Ker je bilo pri vprašanju o razlogih za neodhod na zasebno potovanje možnih več odgovorov, se seštevek po posameznih razlogih ne ujema s številom prebivalcev, ki se niso odpravili na nobeno zasebno potovanje.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
LETO
Zdaj objavljeni podatki o dohodku so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 10. 2. 2023 in 5. 6. 2023, revidirani. Revidirani so bili vsi podatki za leto 2021 in 2022. Revidiranje ni bilo načrtovano, razlog je odkritje tehnične napake, ki je nastala pri zbiranju podatkov po prenovljenem postopku.