Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Prenočitvene zmogljivosti, prihodi in prenočitve turistov po nastanitvenih obratih, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

NASTANITVENI OBRAT CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 18 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 9 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
23. 09. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
Število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Zdaj objavljeni podatki o prenočitvenih zmogljivostih v kategoriji nastanitvenih obratov »začasne nastanitvene zmogljivosti in marine« za leto 2020 so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 11.3.2021, popravljeni. Prvotno objavljene vrednosti teh podatkov so bile: število nedeljivih enot (3.261), število ležišč – SKUPAJ (6.135), število ležišč – stalna (5.544).
Ker je popravek vplival tudi na seštevke nadrejenih kategorij, so bili ustrezno popravljeni tudi ti.
Zaradi napake se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila