Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Prenočitvene zmogljivosti po občinah, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

OBČINE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 213 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
23. 09. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Zdaj objavljeni podatki o prenočitvenih zmogljivostih nastanitvenih obratov v občini Nova Gorica za leto 2020 so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 11.3.2021, popravljeni. Prvotno objavljene vrednosti teh podatkov so bile: število nedeljivih enot (1.334), število ležišč – SKUPAJ (3.026), število ležišč – stalna (2.964).
Ker je popravek vplival tudi na seštevke nadrejenih kategorij, so bili ustrezno popravljeni tudi ti.
Zaradi napake se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
OBČINE
Podatki so teritorialno razvrščeni po uredbi o Standardni klasifikaciji teritorialnih enot (opis in pojasnila), raven SKTE 5. Podatki o spremembah posameznih občin so dostopni na povezavi. V Seznamu občin s spremembami območij občin od leta 1995 dalje je opisana vrsta spremembe, naveden je datum, s katerim je opisana teritorialna sprememba upoštevana pri teritorialnem razvrščanju enot za statistične namene ter naveden Uradni list, v katerem so bile objavljene omenjene teritorialne opombe. V seznamu občin je navedeno zadnje veljavno stanje imen občin.