Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Prihodi in prenočitve turistov po skupinah nastanitvenih objektov in po državah, občine, Slovenija, 2008 - 2017
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

OBČINE

Skupaj: 219 | izbranih:

Išči

SKUPINE NASTANITVENIH OBJEKTOV

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči

DRŽAVE

Skupaj: 56 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 10 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
24. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
Število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vir:

Letni podatki o obsegu turističnega prometa niso enaki seštevku mesečnih podatkov, saj vključujejo tudi turistične nastanitvene objekte, ki razpolagajo z manj kot 10 stalnimi ležišči. Glej Metodološka pojasnila.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
OBČINE
Podatki so teritorialno razvrščeni po uredbi o Standardni klasifikaciji teritorialnih enot (opis in pojasnila), raven SKTE 5. Podatki o spremembah posameznih občin so dostopni na povezavi. V Seznamu občin s spremembami območij občin od leta 1995 dalje je opisana vrsta spremembe, naveden je datum, s katerim je opisana teritorialna sprememba upoštevana pri teritorialnem razvrščanju enot za statistične namene ter naveden Uradni list, v katerem so bile objavljene omenjene teritorialne opombe. V seznamu občin je navedeno zadnje veljavno stanje imen občin.
SKUPINE NASTANITVENIH OBJEKTOV
Več o razvrstitvi objektov v posamezne skupine nastanitvenih objektov v Metodoloških pojasnilih.