Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Prenočitvene zmogljivosti, prihodi in prenočitve turistov po vrstah nastanitvenih objektov, Slovenija, 2008M01 - 2017M12
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

VRSTE NASTANITVENIH OBJEKTOV

Skupaj: 15 | izbranih:

Išči

MESEC CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 120 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 9 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
24. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Podatki zajemajo turistične nastanitvene objekte, ki razpolagajo z vsaj 10 stalnimi ležišči, glej Metodološka pojasnila.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
VRSTE NASTANITVENIH OBJEKTOV
Mladinski hoteli
Vključeni od leta 2010 dalje (več v Metodoloških pojasnilih).