Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Prihodi in prenočitve turistov po državah in vrstah nastanitvenih objektov [stara metodologija], občine, Slovenija, 2003 - 2009
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

OBČINE

Skupaj: 211 | izbranih:

Išči

VRSTE OBJEKTOV CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 69 | izbranih:

Išči

DRŽAVE

Skupaj: 60 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 7 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
24. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vir:
. Podatki za prihode
turistov in njihove prenočitve so za vse leto.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
- Koledar objav
- Vprašalniki statističnega raziskovanja
OBČINE
Podatki so teritorialno razvrščeni po uredbi o Standardni klasifikaciji teritorialnih enot [opis in pojasnila], raven SKTE 5. Podatki o spremembah posameznih občin so dostopni na povezavi. V Seznamu občin s spremembami območij občin od leta 1995 dalje je opisana vrsta spremembe, naveden je datum, s katerim je opisana teritorialna sprememba upoštevana pri teritorialnem razvrščanju enot za statistične namene ter naveden Uradni list, v katerem so bile objavljene omenjene teritorialne opombe. V seznamu občin je navedeno zadnje veljavno stanje imen občin.
VRSTE OBJEKTOV
..Prenočišča*
Zvezdični prikaz pri tej vrsti nastanitvenega objekta smo nadomestili s črtico [ - ]. S 1. januarjem 2009 je namreč začel veljati nov Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov [Uradni list RS, št. 62/08], po katerem se prenočišča ne kategorizirajo več.
..Prenočišča**
Zvezdični prikaz pri tej vrsti nastanitvenega objekta smo nadomestili s črtico [ - ]. S 1. januarjem 2009 je namreč začel veljati nov Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov [Uradni list RS, št. 62/08], po katerem se prenočišča ne kategorizirajo več.
..Prenočišča***
Zvezdični prikaz pri tej vrsti nastanitvenega objekta smo nadomestili s črtico [ - ]. S 1. januarjem 2009 je namreč začel veljati nov Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov [Uradni list RS, št. 62/08], po katerem se prenočišča ne kategorizirajo več.
..Prenočišča****
Zvezdični prikaz pri tej vrsti nastanitvenega objekta smo nadomestili s črtico [ - ]. S 1. januarjem 2009 je namreč začel veljati nov Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov [Uradni list RS, št. 62/08], po katerem se prenočišča ne kategorizirajo več.
DRŽAVE
..Baltiške države
Od leta 2005 je ta podatek prikazan za vsako posamezno državo [za Estonijo, Latvijo, Litvo].
..Belorusija
Od leta 2005 je ta podatek vključen v podatek za Druge evropske države.
..Ciper
Podatek za leti 2003 in 2004 je vključen v podatek za 'druge evropske države'.
..Črna gora
Do leta 2007 je ta podatek vključen v podatek za Srbijo in Črno goro.
..Estonija
Do leta 2005 je ta podatek vključen v podatek za Baltiške države.
..Latvija
Do leta 2005 je ta podatek vključen v podatek za Baltiške države.
..Litva
Do leta 2005 je ta podatek vključen v podatek za Baltiške države.
..Malta
Podatek za leti 2003 in 2004 je vključen v podatek za Druge evropske države.
..Srbija
Do leta 2007 je ta podatek vključen v podatek za Srbijo in Črno goro.
..Srbija in Črna gora
Od leta 2007 je ta podatek prikazan za vsako posamezno državo [za Srbijo, za Črno goro].
..Kitajska [Ljudska republika]
Do leta 2005 je ta podatek vključen v podatek za Druge neevropske države.
..Koreja [Republika]
Do leta 2005 je ta podatek vključen v podatek za Druge neevropske države.
..Druge azijske države
Do leta 2005 je ta podatek vključen v podatek za Druge neevropske države.
..Druge države in ozemlja Severne Amerike
Do leta 2005 je ta podatek vključen v podatek za Druge neevropske države.
..Druge države in ozemlja Oceanije
Do leta 2005 je ta podatek vključen v podatek za Druge neevropske države.
..Južna Afrika
Do leta 2005 je ta podatek vključen v podatek za Druge neevropske države.
..Druge afriške države
Do leta 2005 je ta podatek vključen v podatek za Druge neevropske države.
..Brazilija
Do leta 2005 je ta podatek vključen v podatek za Druge neevropske države.
..Druge države Južne in Srednje Amerike
Do leta 2005 je ta podatek vključen v podatek za Druge neevropske države.