Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Dovoljenja za gradnjo stavb: število stavb, njihova gradbena velikost in stanovanja v njih, glede na vrsto stavbe in vrsto investitorja, po statističnih regijah, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

STATISTIČNA REGIJA

Skupaj: 13 | izbranih:

Išči

INVESTITOR

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

TIP STAVBE

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 17 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
19. 04. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število, m2, m3
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Od leta 2015 spremljamo tudi izdana gradbena dovoljenja za nestanovanjske stavbe, ki se uvrščajo med nezahtevne objekte. Podatki do vključno leta 2015 so objavljeni po datumu izdaje gradbenega dovoljenja, podatki od leta 2016 naprej pa po datumu pravnomočnosti.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
STATISTIČNA REGIJA
Podatki so teritorialno razvrščeni po Klasifikaciji statističnih teritorialnih enot v Evropski uniji (The Classification of Territorial Units for Statistics) – NUTS (opis in pojasnila), raven NUTS 3. Podatki o spremembah posameznih statističnih regij so dostopni na povezavi.
MERITVE
Prostornina stavb [m3]
Od leta 2015 spremljamo tudi izdana gradbena dovoljenja za nestanovanjske stavbe, ki se uvrščajo med nezahtevne objekte. Za te stavbe ni podatka o prostornini stavbe.