Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Ocena stanovanjskega sklada, stanovanja po letu zgraditve, po metodologiji popisa 2011, občine, Slovenija, 2010 - 2014
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

OBČINE

Skupaj: 212 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 5 | izbranih:

Išči

LETO ZGRADITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 10 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
24. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad republike Slovenije
Opombe

Opombe


Upoštevano je teritorialno stanje občin [stanje 31.12] v opazovanem letu.
V podatkih je upoštevana zaupnost. Namesto podatka je izpisan znak 'z'. V vsotah so zaupni podatki upoštevani.
Zaupnost podatkov določajo Zakon o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v RS v letu 2002 [Uradni list RS, št. 66/00 in 26/01],
Zakon o državni statistiki [Uradni list RS, št. 45/95, 09/01] in Zakon o varstvu osebnih podatkov [Uradni list RS, št. 59/99].
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
OBČINE
Podatki so teritorialno razvrščeni po uredbi o Standardni klasifikaciji teritorialnih enot [opis in pojasnila], raven SKTE 5. Podatki o spremembah posameznih občin so dostopni na povezavi. V Seznamu občin s spremembami območij občin od leta 1995 dalje je opisana vrsta spremembe, naveden je datum, s katerim je opisana teritorialna sprememba upoštevana pri teritorialnem razvrščanju enot za statistične namene ter naveden Uradni list, v katerem so bile objavljene omenjene teritorialne opombe. V seznamu občin je navedeno zadnje veljavno stanje imen občin.