Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Vložek dela na kmetijskih gospodarstvih v polnovrednih delovnih močeh [PDM], po velikostnih razredih kmetijskih zemljišč v uporabi [KZU], po občinah, Slovenija, 2000, 2010
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

VELIKOSTNI RAZREDI KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ V UPORABI CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 5 | izbranih:

Išči

OBČINE

Skupaj: 211 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
7. 09. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
PDM
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Nekateri kazalniki [Polnovredne delovne moči [PDM] na ha kmetijskih zemljišč v uporabi [KZU]] so zaradi napak pri zaokroževanju popravljeni [22.03.2013].
Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
OBČINE
Podatki so teritorialno razvrščeni po uredbi o Standardni klasifikaciji teritorialnih enot [opis in pojasnila], raven SKTE 5. Podatki o spremembah posameznih občin so dostopni na povezavi. V Seznamu občin s spremembami območij občin od leta 1995 dalje je opisana vrsta spremembe, naveden je datum, s katerim je opisana teritorialna sprememba upoštevana pri teritorialnem razvrščanju enot za statistične namene ter naveden Uradni list, v katerem so bile objavljene omenjene teritorialne opombe. V seznamu občin je navedeno zadnje veljavno stanje imen občin.