Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Število ovc, kohezijski regiji, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

KOHEZIJSKA REGIJA

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

VRSTA OVC

Skupaj: 9 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 32 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
5. 04. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
KOHEZIJSKA REGIJA
Podatki so teritorialno razvrščeni po Klasifikaciji statističnih teritorialnih enot v Evropski uniji (The Classification of Territorial Units for Statistics) – NUTS (opis in pojasnila), raven NUTS 2.
VRSTA OVC
Do leta 1997 smo zbirali samo podatke o skupnem številu ovac in koz ter skupnem številu plemenskih ovac in koz. Ocenjeni so bili manjkajoči podatki o številu živali po zdajšnjih kategorijah.
Podatke o plemenskih ovcah in kozah, ločene po starosti in namenu reje, smo prvič zbrali leta 1999 z vzorčnim raziskovanjem.
Iz podatkov, ki so bili na voljo, smo izračunali deleže števila živali po posameznih kategorijah za vsa leta v obdobju 1992-2002.
VRSTA OVC
2 Plemenske ovce - skupaj
Samo ženske živali.
KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA , VRSTA OVC: 4 Jalove ovce , LETO: 2020
Jalove živali so v podatkih za leta od 2020 upoštevane v posameznih kategorijah plemenskih živali.
KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA , VRSTA OVC: 4 Jalove ovce , LETO: 2021
Jalove živali so v podatkih za leta od 2020 upoštevane v posameznih kategorijah plemenskih živali.
KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA , VRSTA OVC: 4 Jalove ovce , LETO: 2022
Jalove živali so v podatkih za leta od 2020 upoštevane v posameznih kategorijah plemenskih živali.
KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA , VRSTA OVC: 4 Jalove ovce , LETO: 2023
Jalove živali so v podatkih za leta od 2020 upoštevane v posameznih kategorijah plemenskih živali.
KOHEZIJSKA REGIJA: Vzhodna Slovenija , VRSTA OVC: 4 Jalove ovce , LETO: 2020
Jalove živali so v podatkih za leta od 2020 upoštevane v posameznih kategorijah plemenskih živali.
KOHEZIJSKA REGIJA: Vzhodna Slovenija , VRSTA OVC: 4 Jalove ovce , LETO: 2021
Jalove živali so v podatkih za leta od 2020 upoštevane v posameznih kategorijah plemenskih živali.
KOHEZIJSKA REGIJA: Vzhodna Slovenija , VRSTA OVC: 4 Jalove ovce , LETO: 2022
Jalove živali so v podatkih za leta od 2020 upoštevane v posameznih kategorijah plemenskih živali.
KOHEZIJSKA REGIJA: Vzhodna Slovenija , VRSTA OVC: 4 Jalove ovce , LETO: 2023
Jalove živali so v podatkih za leta od 2020 upoštevane v posameznih kategorijah plemenskih živali.
KOHEZIJSKA REGIJA: Zahodna Slovenija , VRSTA OVC: 4 Jalove ovce , LETO: 2020
Jalove živali so v podatkih za leta od 2020 upoštevane v posameznih kategorijah plemenskih živali.
KOHEZIJSKA REGIJA: Zahodna Slovenija , VRSTA OVC: 4 Jalove ovce , LETO: 2021
Jalove živali so v podatkih za leta od 2020 upoštevane v posameznih kategorijah plemenskih živali.
KOHEZIJSKA REGIJA: Zahodna Slovenija , VRSTA OVC: 4 Jalove ovce , LETO: 2022
Jalove živali so v podatkih za leta od 2020 upoštevane v posameznih kategorijah plemenskih živali.
KOHEZIJSKA REGIJA: Zahodna Slovenija , VRSTA OVC: 4 Jalove ovce , LETO: 2023
Jalove živali so v podatkih za leta od 2020 upoštevane v posameznih kategorijah plemenskih živali.