Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Pridelava zelenjadnic (ha, t, t/ha), Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

VRSTE ZELENJADNIC CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 27 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 33 | izbranih:

Išči

PRIDELAVA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
15. 04. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
ha, t, t/ha
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
VRSTE ZELENJADNIC
Druge zelenjadnice
Do leta 2011 so v skupino druge zelenjadnice vštete bučke, šparglji ter motovilec.
LETO
2015
Podatki o pridelku so bili revidirani (16.05.2017). Več informacij o reviziji je dostopnih v metodoloških pojasnilih.